Prienų miesto jaunimo įtraukimas į futbolo klubo „Prienai“ sportinę veiklą, siekiant ugdyti ir palaikyti jų socialinius įgūdžius

0
2629

Projekto pavadinimas: Prienų miesto jaunimo įtraukimas į futbolo klubo „Prienai“ sportinę veiklą, siekiant ugdyti ir palaikyti jų socialinius įgūdžius

Projekto nr.: 08.6.1-ESFA-V-911-18-0004

Projekto trukmė: 2018 m. rugsėjo 9 d. – 2019 m. lapkričio 1 d.

Projekto koordinatorius: Futbolo klubas „Prienai“

Projekto tikslas: Prienų miesto jaunimo, esančio socialinės rizikos grupėse, socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas per aktyvią sportinę veiklą. Projekto metu jaunimas, iš socialinės rizikos grupių, bus įtraukiamas į aktyvią sportinę veiklą. Sportuojantys projekto dalyviai bus skatinami siekti kuo aukštesnių sportinių rezultatų, atsisakyti žalingų įpročių. Kartu su jaunimu, iš socialinės rizikos grupių, sportuos ir jaunimas, kuris gyvena normaliose šeimose. Taip bus rodomas pavyzdys, kad įdedami rezultatai sporte, moksle bei bendravime duoda konkrečią naudą. Per pozityvaus pavyzdžio rodymą bus skatinama siekti tikslų ne tik sporte, bet ir moksle, darbo rinkoje. Taip jaunimas, iš socialinių rizikos grupių, bus skatinamas integruotis ne tik į darbo rinką, bet ir į sporto bendruomenę bei turiningai leisti laisvalaikį, atsisakant žalingų įpročių.

Projekto uždaviniai:
1. Teikti sociakultūrines paslaugas jaunimui, iš socialinės rizkos grupių;
2. Skatinti asmenų, esančių socialinės rizikos grupėse savanorišką veiklą.

Projektas finansuojamas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“.

Projekto įgyvendinimui iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų skirta – 10 327,74 eurai.

Marijus Makštutis

Komentarai

komentarai