Kvietimai

Kviečiame Prienų miesto organizacijas teikti projektinius pasiūlymus

Prienų miesto vietos veiklos grupė, įgyvendindama Prienų miesto 2016-2020 metų vietos plėtros strategiją ir projektą „Prienų miesto plėtros strategijos įgyvendinimo administravimas“ (Nr. 08.6.1-ESFA-T-910-01-0007) skelbia 4-ąjį kvietimą teikti projektinius pasiūlymus.

1. Kvietimas teikti projektinius pasiūlymus pagal Strategijos 1.1. uždavinio „Teikti socialines  ir sociokultūrines paslaugas socialinėje atskirtyje dėl amžiaus, sveikatos, socialinės rizikos ir (ar) skurdo (bei kitų veiksnių) esantiems asmenims“ 1.1.3. veiksmą „Socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas šeimoms (tėvams ir vaikams), esančioms socialinėje atskirtyje dėl skurdo, negalios ar socialinių problemų (pvz.: priklausomybės nuo psichotropinių medžiagų) bei bendradarbiavimo ir informacijos sklaidos tinklų kūrimas ir palaikymas“.

2. Kvietimas teikti projektinius pasiūlymus pagal Strategijos 2.1. uždavinio „Įgyvendinti neformaliojo švietimo iniciatyvas skirtas darbingų bedarbių ir neaktyvių asmenų užimtumui didinti“ 2.1.1. veiksmą „Darbingų neaktyvių gyventojų neformalus profesinis švietimas užtikrinant ekskursijų vadovų trūkumą Prienų mieste“.

3. Kvietimas teikti projektinius pasiūlymus pagal Strategijos 2.1. uždavinio „Įgyvendinti neformaliojo švietimo iniciatyvas skirtas darbingų bedarbių ir neaktyvių asmenų užimtumui didinti“ 2.1.3. veiksmą „Darbingų neaktyvių gyventojų neformalus profesinis dizaino pakraipos švietimas ir bendradarbiavimo bei informacijos sklaidos tinklų su kitomis vietos veiklos grupėmis kūrimas ir palaikymas“.

4. Kvietimas teikti projektinius pasiūlymus pagal Strategijos 2.2. uždavinio „Užtikrinti reikiamą pagalbą verslo ar savarankiškos veiklos kūrimo ir plėtojimo procese“ 2.2.2. veiksmą „Verslumo įgūdžių ugdymas ir tobulinimas, teikiant pagalbą besikuriančiam verslui ar pradedant savarankišką darbą“.

Projektų trukmė: 12-24 mėn.

Prienų miesto VVG kriterijų aprašas.

Prienų miesto VVG procedūrų aprašas.

Finansavimo sąlygų aprašas (PFSA).

Projektinių pasiūlymų paraiška.

Projektinių pasiūlymų paraiškos priimamos nuo 2020 m. liepos 09 d. iki 2020 m. liepos 20 d. (įskaitytinai).

Mokymai pareiškėjams vyks 2020 m. liepos 10 d. Prienų rajono savivaldybės 103-ioje auditorijoje (Laisvės aikštė 12, Prienai). Pradžia – 14.00 val. Mokymų metu bus detaliai pristatytos projektams keliamos sąlygos ir reikalavimai.

Daugiau informacijos.