Kontaktai

Prienų miesto vietos veiklos grupė (Prienų miesto VVG)

Įmonės kodas:  303328343
Adresas: Revuonos g. 23, LT-59123 Prienai
Pirmininkas: Mindaugas Rukas
Tel.: 8 610 30810
El. paštas: prienumiestovvg@gmail.com

Prienų miesto VVG darbuotojų sąrašas:

Nr. Vardas, Pavardė
Pareigos
Elektroninio pašto adresas
Telefono Nr.
1. Mindaugas Rukas
Projekto vadovas
mindaugas.rukas@gmail.com
8610 30810
2. Administratoriai prienumiestovvg@gmail.com
3. Projekto finansininkas prienumiestovvg@gmail.com

Prienų miesto VVG narių sąrašas:

1. Teresė Leonora Kalantienė Asociacija „Versmenė“
2. Skaidrė Vinklerienė Asociacija Prienų „Revuonos“ bendruomenė 
3. Ramunė Liutvynskienė Asociacija „Meninio lavinimo studija“
4. Loreta Mykolaitienė UAB „Lorginta“
5. Mindaugas Rukas VšĮ Jaunimo organizacija „Prienai“
6. Jolanta Žilvienė Jolantos Žilvienės IĮ
7. Vilma Bražukaitienė Asociacija „Prienų bendruomenė“
8. Levutė Karčiauskienė Asociacija „Dvariuko bendruomenė“
9. Deividas Dargužis Prienų rajono savivaldybė
10. Rimvidas Skorupskis MB „Aroma Rex“
11. Larisa Šaltienė Asociacija „Iš idėjos“
12. Adomas Kubilius VšĮ Krepšinio sporto klubas „Prienai“
13. Vaida Jančiauskienė Asociacija Futbolo klubas „Prienai“
14. Algimantas Sakalauskas VšĮ „Meninė drožyba“
15. Loreta Danilevičienė Asociacija „Paprienės bendruomenė“
16. Auksė Griškonienė Prienų rajono neįgaliųjų draugija
17. Ramutė Milušauskienė VšĮ „Baltijos gidas“
18. Saulius Jasevičius VšĮ „Galimybių dirbtuvės“