Kontaktai

Prienų miesto vietos veiklos grupė (Prienų miesto VVG)

Įmonės kodas:  303328343
Adresas: Revuonos g. 23, LT-59123 Prienai
Pirmininkas: Mindaugas Rukas
Tel.: 8 610 30810
El. paštas: prienumiestovvg@gmail.com

Prienų miesto VVG darbuotojų sąrašas:

Nr. Vardas, Pavardė
Pareigos
Elektroninio pašto adresas
Telefono Nr.
1. Mindaugas Rukas
Projekto vadovas
mindaugas.rukas@gmail.com
8610 30810
2. Administratoriai prienumiestovvg@gmail.com
3. Projekto finansininkas prienumiestovvg@gmail.com

 

Prienų miesto VVG narių sąrašas:

1. Teresė Leonora Kalantienė „Versmenė“ (NVO)
2. Skaidrė Vinklerienė Prienų „Revuonos“ bendruomenė (NVO)
3. Ramunė Liutvynskienė „Meninio lavinimo studija“ (NVO)
4. Loreta Mykolaitienė UAB „Lorginta“ (verslo atstovas)
5. Mindaugas Rukas VšĮ Jaunimo organizacija „Prienai“ (NVO)
6. Jolanta Žilvienė Jolantos Žilvienės IĮ (verslo atstovas)
7. Vilma Bražukaitienė „Prienų bendruomenė“ (NVO)
8. Levutė Karčiauskienė „Dvariuko bendruomenė“ (NVO)
9. Deividas Dargužis Prienų rajono savivaldybės Taryba
10. Rimvidas Skorupskis MB „Aroma Rex“ (verslo atstovas)
11. Larisa Šaltienė „Iš idėjos“ (NVO)
12. Adomas Kubilius VšĮ Krepšinio sporto klubas „Prienai“ (NVO)
13. Vaida Jančiauskienė Futbolo klubas „Prienai“ (NVO)
14. Algimantas Sakalauskas VšĮ „Meninė drožyba“ (NVO)
15. Loreta Danilevičienė „Paprienės bendruomenė“ (NVO)
16. Auksė Griškonienė Prienų rajono asmenų su negalia draugija (NVO)
17. Ramutė Milušauskienė VšĮ „Baltijos gidas“ (NVO)
18. Saulius Jasevičius VšĮ „Galimybių dirbtuvės“ (NVO)
19. Andrius Grumadas „Laimingas Prienų kraštas“ (NVO)
20. Ieva Šalčiuvienė VšĮ „Prienai“ (NVO)
21. Kristina Kundrotė „Aitvaro vaikai“ (NVO)
22. Agnė Kiverytė UAB „Valeta-P“ (verslo atstovas)

Prienų miesto VVG valdybos narių sąrašas:

1. Larisa Šaltienė „Iš idėjos“ (NVO)
2. Auksė Griškonienė „Prienų rajono asmenų su negalia draugija “ (NVO)
3. Tomas Žvirblys Prienų rajono savivaldybė (deleguotas Tarybos)
4. Agnė Kiverytė UAB „Valeta-P“ (verslo atstovas)
5. Rimvidas Skorupskis MB „Aroma Rex“ (verslo atstovas)
6. Aida Deltuvienė Prienų rajono savivaldybė (deleguota Tarybos)
7. Jolanta Žilvienė Jolantos Žilvienės IĮ (verslo atstovas)
8. Rimantas Šiugždinis Prienų rajono savivaldybė (deleguotas Tarybos)
9. Andrius Grumadas „Laimingas Prienų kraštas “ (NVO)