Su naująja Prienų r. ūkininkų sąjungos taryba aptarti bendradarbiavimo klausimai ir aktualijos

0
149

Balandžio 23 d. vyko Savivaldybės vadovų ir Prienų rajono ūkininkų sąjungos tarybos pasitarimas.

Prienų rajono ūkininkų sąjungos tarybos pirmininkė Asta Gluoksnienė pristatė naujos sudėties Tarybą, jos funkcijas ir komitetus. Daugiau kaip 10 metų rajono žemdirbių organizacijai vadovavęs Martynas Butkevičius, taip pat Tarybos narys Gintautas Sodaitis išrinkti pirmininkės pavaduotojais, nariais: Laima Balsevičienė, Karolis Aliukonis, Martynas Krūvelis, Dainius Bajoras, Tadas Keturakis, Antanas Jurkša.

Anot pirmininkės, pagrindinis Tarybos tikslas – pritraukti į ūkininkų sąjungą kuo daugiau naujų narių bei dirbti kitaip, stengtis išvengti klaidų, ieškoti naujų bendravimo su ūkininkais ir bendradarbiavimo su Savivaldybe bei kitomis struktūromis formų. Žadama daugiau važinėti į seniūnijas, susitikti su gyventojais, bendruomenėmis, šviesti, glaudžiau bendradarbiauti su verslininkais, taip pat ypatingą dėmesį skirti jaunų šeimų ūkiams.

Savivaldybės mero Alvydo Vaicekausko nuomone, su Prienų rajono ūkininkų sąjunga visada buvo geri santykiai, tačiau reikia visą laiką ieškoti būdų, kaip bendravimą dar pagerinti.

Meras linkėjo, kad ūkininkų sąjunga nebūtų politinė organizacija ir atstovautų visiems rajono ūkininkams. Taip pat vylėsi, jog kartu bus galima aptarti visas problemas ir surasti visiems priimtiną kompromisą.

Ūkininkų sąjungos tarybos narė L. Balsevičienė, pažymėdama, kad ūkininkų sąjungos bendradarbiavimas su Savivaldybe buvo pozityvus, bet nepakankamas, pasiūlė pradėti viską nuo balto lapo ir siekti produktyvaus bendradarbiavimo.

Buvęs ilgametis žemdirbių organizacijos lyderis M. Butkevičius taip pat pasisakė už pozityvų bendravimą, vildamasis, jog naujoji Taryba, kurią, anot jo, sudaro entuziazmo kupinas jaunimas, dirbs dar geriau ir dar demokratiškiau, sustiprins bendradarbiavimą su Savivaldybe ir Žemės ūkio skyriumi. Pabrėžta, kad naujoji Taryba nebus politizuota, t. y. visi nariai privalės nepriklausyti jokiai partijai, o dabar esantys Taryboje sustabdyti narystę.
Susitikime aptarti Kaimo plėtros rėmimo lėšų skyrimo tvarkos aprašo, kompensacinių priemonių ūkininkams, paramos smulkiems ūkiams ir konsultacinės pagalbos jauniems ūkininkams rengiant paraiškas, žemės mokesčio kompensavimo nuo 2024 m. klausimai ir kitos žemės ūkio aktualijos.

Prienų r. savivaldybės informacija

Komentarai

komentarai