Savivaldybės meras A. Vaicekauskas kartu su kitų Lietuvos savivaldybių merais dalyvavo stažuotėje JAV

0
2542

JAV ambasados ir Valstybės departamento kvietimu rugsėjo 4-14 dienomis Prienų rajono savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas kartu su dar septynių Lietuvos savivaldybių merais ir 2 savivaldybių tarnautojais dalyvavo stažuotėje Jungtinėse Amerikos Valstijose. JAV Valstybės departamentas tokią stažuotę organizavo pirmą kartą, taip pat pasirūpino visomis kelionės išlaidomis bei turininga programa. Stažuotės organizatorių tikslas – supažindinti su geriausia JAV savivaldybių ir viešojo administravimo institucijų praktika.

Prienų rajono savivaldybės meras pabrėžė, kad suplanuota programa buvo labai intensyvi: organizuotos išvykos į Vašingtoną, Detroitą (Mičiganas), Džeksonvilį (Florida), surengta susitikimai Lietuvos ambasadoje, DC Transporto departamente, Džordžtauno universitete ir kitur, dalyvauta paskaitose, diskusijose, aplankytos bibliotekos, mokslo institucijos ir pan.
Vašingtone Lietuvos delegaciją oficialiai priėmė JAV Valstybės departamento darbuotojai. Susitikime buvo išklausytas pranešimas apie federalizmą, apžvelgta JAV Vyriausybės sistema, jos decentralizuotas pobūdis ir sprendimų priėmimo procesas, kuris kyla iš šios sistemos. „Įdomu tai, kad kiekviena valstija turi savo įstatymus, ir jie gerokai skiriasi. Taip pat įspūdį daro gilios konstitucinės tradicijos: Konstitucijai yra daugiau kaip 200 metų, tačiau tik 27 kartus atlikti pakeitimai. Akcentuojama, kad įstatymai turi būti patys palankiausi žmogui, kad viena valdžia neuzurpuotų kitos. Teigiama, kad iniciatyva turi kilti iš žmonių, o ne iš valdininkų. Nors diskusijų, ginčų vyksta ir ten: dominuoja 2 partinės sistemos, tačiau žmonių vertinimai labai skiriasi“, – pabrėžė meras.

Vašingtonas taip pat nustebino dėmesiu vietos ūkininkams. Pasak mero, šeštadieniais viena gatve eismas būna uždarytas, joje vyksta ūkininkų prekyba savo išauginta, pagaminta produkcija. Žmonės bendrauja, pramogauja.

Savivaldybės vadovo teigimu, trys dienos, praleistos Detroite, paliko daug įspūdžių. Atrasta daug sąsajų ir su mūsų šalimi. Šis Amerikos didmiestis kažkada buvo vienas turtingiausių ir turėjo 2 mln. gyventojų – šiandien Detroite gyvena apie 700 tūkst. gyventojų. Miesto variklis buvo automobilių pramonė. Kilus finansinei krizei, bankrutavo, gyventojai liko be darbo, dauguma išvažiavo kitur. Nors miestas vėl atgyja, kyla pramonė, pasekmės tebelikę – daug tuščių pramoninių pastatų, privačių namų.

Taip pat vyko naudinga diskusija su Mičigano viešosios politikos lygos darbuotojais kovos su skurdu klausimais, kaip skatinti naujos ekonomikos įgūdžius tarp mažas pajamas gaunančių gyventojų, kurti darbo ir ekonomines galimybes visiems, savivaldybės būsto strategijos plėtros klausimais. Detroite įvyko susitikimas su Lietuvos garbės konsulu Džefu Nelsonu, daug prisidėjusiu prie Lietuvos ir ypač Vilniaus žinomumo didinimo, rengusiu tarptautinius mokymus. Lietuvos delegaciją nudžiugino lietuviškos atributikos gausa. Amerikietišką kultūrą galima buvo pajausti apsilankius beisbolo varžybose 40 tūkst. vietų turinčioje arenoje.

Džeksonvilyje Lietuvos savivaldybių merai lankėsi Neįgaliųjų paslaugų skyriuje, susipažino su parama neįgaliųjų teisėms, vietos lygmens parama ekonomikos ir verslo plėtrai, aplinkos pritaikymu neįgaliesiems. Problemos, su kuriomis susiduriama aplankytoje šalyje (diskriminacija, užimtumas, neįgaliųjų transportavimas, paslaugų prieinamumas), panašios ir mūsų savivaldybėje bei visoje Lietuvoje, stengiamasi jas spręsti.

Mero A. Vaicekausko pastebėjimu, JAV daug žmonių savanoriauja: padeda neįgaliems, senyviems žmonėms, kad jie galėtų gyventi pilnavertį gyvenimą.

Džeksonvilyje taip pat vyko susitikimai su antikorupcijos, etikos, žmogaus teisių gynimo tarnybos vadovais, Prekybos rūmų, Ekonominės plėtros agentūros vadovais, išklausyti įdomūs pranešimai, pasidalinta patirtimi. Anot mero, teko palyginti ir viešųjų pirkimų, lygių galimybių, korupcijos veikimo sistemas. Liko įspūdis, kad kai kurios Lietuvoje gal ir pranašesnės, dažnai dėl to, kad naujai sukurtos, integravus sėkmingus kitų šalių pavyzdžius. „Kalbant apie korupciją, įstrigo viena sąvoka apie piliečių korupciją: piliečių korupcija – tokia būsena, kai išsilavinę, mąstantys, turintys įvairių kompetencijų žmonės, yra neaktyvūs, nedalyvauja rinkimuose, nesirūpina ir nesidomi procesais, kurie vyksta jų krašte. Mėgstamas vietos atstovų, su kuriais bendravome, posakis: „Ir maža grupė atkaklių, mąstančių piliečių gali pakeisti pasaulį“, – prisiminimais pasidalijo meras.

Apibendrindamas kelionę į JAV meras A. Vaicekauskas pabrėžė, kad išvyka buvo naudinga – pasisemta patirties, pasidalinta savąja. Buvo galimybė papasakoti, kuo išskirtinis Prienų kraštas. Nudžiugino Lietuvos ambasados Vašingtone pastangos, kad Lietuvos verslininkai rastų partnerius Amerikoje. Sužavėjo amerikiečių nuoširdumas: jie parodo ne tik tai, kas gražu ir pažangu jų krašte, bet ir problemas, skaudulius. Įsimintinas liko susitikimas su Džeksonvilio JAX rūmų aljanso nariais. JAX aljansą sudaro visų sektorių (smulkaus, vidutinio ir stambaus verslo) lyderiai, kurie komitetuose rengia diskusijas, teikia pasiūlymus, bendradarbiauja su sprendimus priimančiomis institucijomis dėl verslui palankios politikos, kuri paskatina ir palaiko atsakingą ekonomikos augimą. „Svajoju, kad ir pas mus būtų tokia aktyvi organizacija“, – sakė meras.

Prienų r. savivaldybės informacija

Komentarai

komentarai