„Vėtrungės“ mėgėjų teatro atstovai dalyvavo teatrų šventėje „Gilu čia 2017“

0
1912

Birželio 10-ją Gilučių dramos kolektyvas „Gilučia“ (režisierė Vida Vičkačkienė) kartu su svečiais, trečiąjį kartą susirinkę į mėgėjų teatrų šventę „Gilu čia 2017“, atšventė savo veiklos dešimtmetį. Renginyje dalyvavo Elektrėnų savivaldybės tarybos narys Vytautas Vėželis, kultūros centro (EKC) direktoriaus pavaduotoja kultūrinei veiklai Vida Ališauskienė, gausus būrys įvairaus amžiaus žiūrovų, o scenoje pasirodė šeimininkai, EKC ir Kaišiadorių r. „Brastos“ aktorių trupės (Nijolė Skorubskienė, Janė Bernotirnė) bei Prienų r. Naujosios Ūtos laisvalaikio salės „Vėtrungės“ mėgėjų teatras (Anelė Lukjančuk).

Tądien „Gilučia“ (aktoriai mėgėjai Rasutė Jarockienė, Živilė Grinkevičienė, Jolanta Kapočiūnienė, Gintautas Zelenkauskas, Gintautas Ratkevičius) suvaidino linksmą ir nuotaikingą vaizdelį „Plepi boba“, elektrėniškiai atsivežė Izabelės Lukoševičienės komediją „Per kvailą galvą ir kojoms nepakajus“ (Povilas Šadurskas, Ona Hopenienė, Adelė Žemaitaitienė, Živilė Rinkevičiūtė, Onutė Misevičienė), nuo 2004 m. kasmet respublikinį klojimo teatrų festivalį organizuojanti prieniškių „Vėtrungė“ – Petro Cvirkos pjesę „Kurpės“, „Brasta“ – J. Bernotienės humoristinius scenos vaizdelius „Iš Mutarkų gyvenimo“. Šventėje tarp tų pasirodymų koncertavo vietos moterų etnografinis ansamblis „Obelėlė“ (vad. Diana Norušienė) ir kitos dainos mylėtojos.

Po to iškilmės organizatoriai savo darbo suvenyrais – iš molio padarytomis teatro kaukėmis apdovanojo „Vestuvėse“ vaidinusius asmenis,  dramos kolektyvų vadovams įteikė padėkos raštus.

Romualdas Černeckis

Komentarai

komentarai