Tarybos posėdyje priimti aktualūs sprendimai

0
644

Spalio 28 d. įvykusiame nuotoliniame Prienų rajono savivaldybės tarybos posėdyje apsvarstyta 17 klausimų.

Posėdyje pritarta Prienų rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto pakeitimams, patvirtintas Savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto įkeitimo tvarkos aprašas.

Tarybos pritarimu Savivaldybės nuosavybėn perimtas ir Prienų rajono švietimo įstaigoms perduotas valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise valstybės turtas. Taip pat Prienų kultūros ir laisvalaikio centrui (KLC) perduotas ilgalaikis materialusis turtas valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.

Taryba pritarė siūlymui išnuomoti viešo konkurso būdu 10 metų Savivaldybei nuosavybės teise priklausančias ir šiuo metu Prienų KLC patikėjimo teise valdomas negyvenamąsias patalpas – virtuvės ir kavinės (su baldais) patalpas.

Pritarta, kad Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantis nekilnojamasis turtas, esantis Prienų KLC pastate (buvusios Prienų seniūnijos patalpos), būtų perduotas valdyti ir naudoti panaudos teise VšĮ „Prienai“ 5 metams (su galimybe pratęsti 5 metams). Neseniai įkurta įstaiga užsiima verslo ir turizmo plėtra bei šios veiklos skatinimu.

Posėdyje, Tarybai pritarus, nurašytas Savivaldybės nekilnojamasis turtas, patvirtintas Apleisto ar neprižiūrimo nekilnojamojo turto sąrašas, taip pat nustatyti veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, fiksuotų pajamų mokesčio dydžiai.

Tarybos nariai balsų dauguma pritarė bendradarbiavimo sutarčiai su Kauno rajono savivaldybe dėl vietinio priemiestinio autobusų maršruto, kurio trasa Kaunas – Garliava – Mastaičiai – Pažėrai – SB „Aronija“ – Jūrė, organizavimo ir finansavimo, leido Savivaldybės administracijai įsigyti du tarnybinius lengvuosius automobilius administracijos (skyrių ir seniūnijų) funkcijoms vykdyti.

Posėdyje pritarta Savivaldybės būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos dydžio apskaičiavimo, mokėjimo ir permokėtų kompensacijų grąžinimo tvarkos aprašo pakeitimams.

Taryba patvirtino Prienų rajono savivaldybės kaimo plėtros rėmimo lėšų skyrimo tvarkos aprašą.

Prienų r. savivaldybės informacija

Komentarai

komentarai