Tarptautinės mokytojų dienos proga pagerbti Prienų rajono mokytojai, Metų mokytojo nominacija įteikta Nijolei Šervenikaitei

0
701

Spalio 5 d. Prienų kultūros ir laisvalaikio centre paminėta Tarptautinę mokytojų diena – pagerbti Prienų rajono mokytojai, iškilmingai apdovanotas Metų mokytojas.

Šventėje dalyvavo ir Prienų rajono savivaldybės vadovai, Tarybos nariai, mokyklų socialinių partnerių atstovai ir kiti svečiai.

Anot švietimo bendruomenės vadovo R. Zailsko, ši diena leidžia stabtelėti ir pamąstyti apie mokytojo profesijos esmę, nes kiekvieną dieną dirbant tam tiesiog nėra laiko. „Jūs puikiausiai žinote, kokia prasminga, reikalinga ir kiek sudėtinga mokytojo profesija, kasdien susiduriate su daugybe iššūkių. Tačiau rinkdamiesi negalvojote apie sunkumus, o galvojote apie šviesius, pozityvius dalykus, kuriuos suteikia mokytojo profesija“, – sakė Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas, palinkėdamas šviesių minčių ir optimizmo, kuris palaiko, skatina žengti į priekį ir pasiekti naujų pergalių.

Sveikinimo žodžiu į švietimo bendruomenę kreipėsi Prienų rajono savivaldybės meras A. Vaicekauskas. Meras pažymėjo, kad pastarieji keleri metai parodė, jog mokytojo profesijai teko bene daugiausia iššūkių, ir padėkojo už tai, kad šiuos iššūkius – tiek nuotolinį, tiek hibridinį mokymą – pavyko įveikti. Mokytojams palinkėjo kantrybės ir sėkmės, stengiantis išauginti žmogų, sugebantį integruotis į šiuolaikinį pilną iššūkių gyvenimą, ir sulaukti kuo daugiau dėkingumo iš savo buvusių mokinių.

Šiemet jau 14-ąjį kartą buvo apdovanojami mokyklų pasiūlyti mokytojai – Prienų rajono savivaldybės organizuoto konkurso „Metų mokytojas“ nugalėtojai. Profesionalumas, atstovavimas Prienų kraštui šalyje ir užsienyje, respublikinių olimpiadų, konkursų ir varžybų nugalėtojų parengimas, straipsniai, seminarai, projektinė, savanorystės veikla, veiksmingas vadovavimas mokykloms ir bendruomenės telkimas siekiant mokyklos pažangos – tokiais pasiekimais gali didžiuotis šventės metu apdovanoti mokytojai ir mokyklų vadovai. 19 iš jų įteiktos Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo padėkos, o 18 – Savivaldybės mero padėkos. Kiekvienam iš nominantų padovanoti vardiniai rašikliai ir padėkos.

Pats garbingiausias apdovanojimas – unikalus Metų mokytojo stiklo suvenyras, mero padėka ir 1352 eurų piniginis prizas – įteiktas Prienų „Žiburio“ gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai ekspertei Nijolei Šervenikaitei.

Lietuvių kalbos mokytoja ekspertė N. Šervenikaitė Prienų „Žiburio“ gimnazijoje dirba nuo 1981 m. Jau daugiau nei dvidešimt metų mokytoja rengia literatūros vadovėlius 9-12 klasei, šiais metais bendradarbiauja atnaujinant pagrindinės mokyklos literatūros ugdymo priemones pagal rengiamą Lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo bendrąją programą. Ji inicijavo ir koordinuoja mokinių gimtosios kalbos pasiekimų gerinimo programą gimnazijoje: rengia diagnostinius testus, diktantus, juos analizuoja su kolegėmis ir mokiniais, teikia rekomendacijas tobulintinoms sritims, rengia bandomųjų egzaminų užduotis. Mokytoja inicijavo ir kuruoja „Žiburio“ gimnazijos ir Lietuvių kalbos instituto Sociolingvistikos skyriaus bendradarbiavimą, vykdo bendrus mokyklos ir instituto projektus. Mokytojos pedagoginės darbo patirties sklaida – nuo savos gimnazijos iki šalies regionų. Už profesinę veiklą, kūrybinę iniciatyvą, mokinių pasiekimus mokytoja ne kartą yra apdovanota Prienų rajono savivaldybės, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, Lietuvos Respublikos Seimo padėkos raštais.

Kreipdamasi į kolegas A. Mikutos eilėraščio žodžiais, mokytoja N. Šervenikaitė dėkojo visiems už pasitikėjimą, atkaklumą, pagalbą ir bendrystę. „Būkim laimingi, dirbdami tikrai nelengvą, o kai kam ir visiškai nepakeliamą darbą. Ir nesureikšminkim jokių apdovanojimų. Te meilė būna, kaip sakoma laiške korintiečiams, aukščiausias mūsų visų tikslas“, – palinkėjo Metų mokytoja N. Šervenikaitė.

Šventiniame renginyje aplodismentai geriausiems iš geriausiųjų skambėjo daugybę kartų. Mokytojus taip pat sveikino LR Seimo nario A. Palionio padėjėja V. Petkevičienė, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas A. Marcinkevičius.

Šventės proga Prienų r. savivaldybė dovanojo tarptautinio dainuojamosios poezijos festivalio „Tai – aš“ dalyvių – Domanto Razausko ir Sauliaus Petreikio – koncertą.

Prienų r. savivaldybės informacija

Komentarai

komentarai