Susitikimuose su ūkininkais aptartos žemės ūkio aktualijos

0
332

Vasario 14 d. įvyko paskutinis iš Prienų rajono savivaldybės administracijos vadovų inicijuotų susitikimų su ūkininkais seniūnijose, kuriuos organizavo Žemės ūkio skyrius. Susitikimai įvyko Šilavoto, Išlaužo, Pakuonio, Stakliškių, Jiezno, Veiverių, Balbieriškio, Naujosios Ūtos ir Prienų seniūnijose.

Juose dalyvavo meras A. Vaicekauskas, vicemerė J. Zailskienė, Administracijos direktorė J. Mickevičienė, Žemės ūkio skyriaus vedėja A. Tamošiūnienė su specialistais, Tarybos nariai, seniūnijų seniūnai, Prienų rajono ūkininkų sąjungos aktyvo atstovai.

Susitikimų metu buvo pristatyta rajono žemės ūkio situacija bei naujienos, diskutuota aktualiais klausimais.

Ūkininkai buvo supažindinti su Kaimo plėtros rėmimo fondo lėšų skirstymo aprašu, naujausiais teisės aktų pasikeitimais, žemėtvarkos reforma, kviečiami pasitikrinti pasėlių deklaracijų duomenis, atnaujinti valdas bei duomenis dėl bičių auginimo, taip pat paraginti drausti pasėlius (pažymėta, kad draudimai yra kompensuojami – past.), teikti prašymus dėl gyvūnų padarytos žalos atlyginimo. Dėl žalos atlyginimo, nukentėjus nuo gamtos stichijų ar laukinių gyvūnų, patarta kreiptis į Savivaldybėje veikiančią Žemės ūkiui padarytos žalos įvertinimo nuolatinę komisiją.

Aptariant žemės ūkio technikos techninės apžiūros aktualijas akcentuota, jog kai kurie ūkininkai neregistruoja technikos, todėl kyla abejonių dėl technikos tvarkingumo ar galimo technikos naudojimo be apžiūros.

Susitikimuose daug dėmesio skirta melioracijos projektams ir melioracijos remonto darbams. Šiemet Žemės ūkio ministerija skyrė melioracijos sistemų remontui 141000 Eur, iš kurių bus atliekami priežiūros ir šienavimo, griovių ir drenažo remonto, avarinių gedimų šalinimo/remonto ir kiti darbai. Informuota, jog griovių remonto ir valymo darbai vyksta pagal prašymų pateikimo datas, o dėl atsiradusių melioracijos gedimų kreiptis reikėtų į Žemės ūkio skyrių, 214 kab., arba telefonu (8 319) 61 167.

Susitikimuose sulaukta daug klausimų – dėl žemės mokesčio, žemės mokestinės vertės nustatymo, Kaimo plėtros rėmimo programos, melioracijos darbų, atliekų tvarkymo, žvyrkelių asfaltavimo, kelių remonto, melioracijos darbų.

Meras A. Vaicekauskas pabrėžė, kad Kaimo plėtros rėmimo fondas šiemet padidintas dvigubai (suplanuota 100 000 eurų), todėl Savivaldybė galės daugiau prisidėti prie paramos ūkininkams, ypač jauniems, kuriems dėl konkurencijos sunku įsitvirtinti. Galimybė suplanuoti didesnes lėšas Kaimo rėmimo programoje atsirado dėl to, kad ir ūkininkai, ir verslininkai, ir gyventojai tvarkingai mokėjo mokesčius. Tuo labai džiaugiamasi, nes, anot mero, iš mokesčių surinktomis lėšomis remontuojami keliai, švietimo įstaigos, daugiau dėmesio skiriama socialinei sričiai, tvarkoma kaimiškųjų teritorijų infrastruktūra.

Į priekaištus dėl per didelės nustatytos žemės mokestinės vertės buvo atsakyta, kad žemės vidutinės rinkos vertės, įsigaliojusios nuo 2023 m., naudojamos žemės mokesčiui apskaičiuoti 5 metus ir vertės nustatytos / apskaičiuotos net šiek tiek mažesnės, nei yra iš tiesų, o po penkerių metų jos dar kils. Žemės vertės dalinai iškyla dėl to, kad ūkininkai, pirkdami žemes ir konkuruodami vieni su kitais, iškelia sandorius, pagal kuriuos vėliau skaičiuojamos žemės vertės. Nesutinkant dėl žemės įvertinimo galima kreiptis į Registrų centrą dėl neteisingų, netikslių, neišsamių duomenų, turinčių įtakos žemės vidutinės rinkos vertės mokesčiams ištaisymo.

Vicemerė J. Zailskienė aptarė įsisenėjusias melioracijos problemas ir kvietė ūkininkus aktyviau bendrauti su seniūnijų darbuotojais, sprendžiant jiems rūpimus klausimus.
Vadovai kvietė sekti tendencijas, mokslo naujoves, stebėti kvietimus ir teikti paraiškas paramai ūkio modernizavimui. Taip pat ragino aktyviau dalyvauti Kaimo plėtros rėmimo programoje, teikti prašymus paramai.

Apibendrindamas susitikimus seniūnijose meras A. Vaicekauskas pabrėžė, kad jie buvo labai naudingi, nes leido išgirsti konkrečios seniūnijos ūkininkų problemas, rūpesčius, pasiūlymus, kuriuos bus galima aptarti planuojamo pusryčių su ūkininkais susitikimo metu, ir ieškoti bendrų sprendimo būdų.

Prienų r. savivaldybės informacija

Komentarai

komentarai