Išrinkti Prienų rajono savivaldybės apdovanojimų „Dėkingumas“ nominantai

0
306

Prienų rajono savivaldybės apdovanojimai „Dėkingumas“ teikiami labiausiai savo kraštui nusipelniusiems žmonėms už uolų ir sąžiningą darbą, už svarų indėlį kuriant rajono gyventojų kultūrinę, ekonominę, socialinę ir dvasinę gerovę, už reikšmingus neatlygintinus darbus bendruomenės labui.

Įstaigos, įmonės, asociacijos ir gyventojai siūlė kandidatus 2023 metų nominacijoms gauti.

Pateiktus pasiūlymus svarstė ir nominacijas paskyrė Prienų rajono savivaldybės mero potvarkiu sudaryta darbo grupė. Darbo grupės pirmininkas – meras Alvydas Vaicekauskas, nariai: Martynas Butkevičius – Prienų ūkininkų sąjungos pirmininkas; Lina Dužinskienė – Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų Prienų atstovybės vadovė, UAB „Ekofrisa“ direktorė; Laimutė Jančiukienė – Prienų rajono savivaldybės vicemerė; Vaidotas Labašauskas – Prienų Kristaus Apsireiškimo parapijos klebonas; Mantvydas Prekevičius – Prienų ir Birštono krašto laikraščio „Naujasis Gėlupis“ redaktorius; Vaclovas Sinkevičius – VšĮ „Krašto vitrina“ vadovas; Ramutė Šimukauskaitė – Prienų rajono ir Birštono miesto laikraščio „Gyvenimas“ redaktorė; Jūratė Zailskienė – Prienų rajono savivaldybės vicemerė.

2023 m. „Dėkingumo“ nominantai:

„Už savanorystę“ – Kristina ir Vidas Pažėrai, Veiverių seniūnijos gyventojai, aktyvūs visuomenininkai;
„Metų iniciatyva“ – Vilija Čiapaitė, kūrėja, tautodailininkė;
„Metų šviesuolis“ – Tautvydas Vencius, kraštietis, kūrėjas, aktyvus visuomenininkas, kultūrinių renginių organizatorius, vedėjas ir dalyvis;
„Už Prienų vardo garsinimą“ – Renata Pavlavičienė, Prienų rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė;
„Už gyvenimo pasiekimus“ – Laima Žukauskienė, Šilavoto ambulatorijos slaugytoja;
„Už indėlį į Prienų krašto vystymąsi“ – Laimutė ir Pranas Dargužiai, įmonės „Darguva“ savininkai.

Prienų rajono savivaldybės apdovanojimų „Dėkingumas“ iškilminga teikimo ceremonija vyks 2024 m. vasario 16 d. Prienų kultūros ir laisvalaikio centre.

Prienų r. savivaldybės informacija

Komentarai

komentarai