Šilavoto Davatkynas jau dešimt metų yra Prienų rajono kultūros židinys

0
3401

2017 metais gegužės 14 dieną (sekmadienį) Šilavoto Davatkynas minės 10-ies metų muziejinės veiklos jubiliejų. Šią Prienų kraštui svarbią datą vainikuos Apaštališkojo Nuncijaus – Šventojo Sosto atstovo Lietuvoje Jo Eminencijos arkivyskupo Pedro López Quintana vizitas šventės proga Šilavote. Šv. Mišių metu surinktos aukos bus skirtos naujosios Balbieriškio Švč. Mergelės Marijos Rožančiaus bažnyčios statyboms.

Renginio programa:

  • 12.00 val. šv. Mišios Šilavoto Švč. Jėzaus Širdies bažnyčioje (Šilavoto k. Prienų r.). Šv.Mišias už Davatkėles aukos Apaštališkasis Nuncijus – Šventojo Sosto atstovas Lietuvoje Jo Eminencija arkiv. Pedro López Quintana. Giedos Kauno sakralinės muzikos mokyklos choras, solistai Egidijus Bavikinas ir Liudas Mikalauskas.
  • 13.20 val. procesija „Davatkėlių takeliu“, skulptūrų šventinimas.
  • 14.00 val. šventinė popietė Šilavoto Davatkyno muziejuje (Naujasodžio k. Prienų r.):

– Šventinis koncertas;

– Apaštališkojo Nuncijaus kalba;

– Bendros vaišės.

Renginio vedėja Aldona Ruseckaitė

Neformalus moterų vienuolynas

Naujasodžio kaime, Prienų rajone nuo 1895 iki 1995 metų veikė neformalus vienuolynas. Jame gyvenusias pamaldžias moteris vietiniai vadino davatkėlėmis. Šios bendruomenės susikūrimas yra neatsiejamas nuo Šilavoto parapijos įsteigimo. Pastačius bažnyčią Šilavote, atokiau nuo miestelio centro pirmąjį namelį pasistatė Marijona Dabrišiūtė. Vėliau čia ėmė kurtis ir kitos moterys. Naujasodžio kaime esančioje nedidelėje teritorijoje vienu metu gyveno 14 moterų, stovėjo 7 gyvenamieji namai. Vieni jų didesni, kiti labai maži. Mažoje bendruomenėje gyvenusios moterys savo laiką skyrė bažnyčios priežiūrai, pagalbai kunigams bei maldai. Visuomet rasdavo laiko pagalbai aplinkiniams, slaugė sergančius ligonius, mokė siuvimo, audimo, verpimo, mezgimo amatų.

Ypatingai svarbi ir reikšminga davatkėlių veikla buvo dvasinis ugdymas. Jos slapta, nepaklusdamos buvusiai politinei santvarkai, ruošė apylinkių vaikus Pirmajai Šv. Komunijai, taip stiprindamos pilietiškumą, tautiškumą, dorovingumą, pagarbą ir meilę savo tautai bei kraštui. Ona Mieldažytė už tikybos mokymą buvonuteista Lietuvos TSR teisme.

Šilavoto Davatkynas yra Prienų krašto muziejaus padalinys

1999 metais mirus paskutiniajai davatkyno gyventojai – Onai Mieldažytei, namelius paveldėjo – Danguolė-Marija Lincevičienė. Ši vieta buvo nuolat tvarkoma, prižiūrima, pradėti organizuoti kultūriniai renginiai. 2007-iais atsižvelgiant į vykdomos veiklos svarbą Prienų kraštui, Šilavoto Davatkynas tapo Prienų krašto muziejaus padaliniu, kuriame jau buvo išsaugoti autentiški pamaldžių moterų memorialai daiktai, sukaupti svarbūs etnografiniai krašto istorijos artefaktai, oleografijos kolekcija.

Kiekvienais metais muziejus sulaukia vis daugiau lankytojų. Muziejuje jau įvyko trylika profesionalių menininkų plenerų, dešimt tarptautinio „Poezijos pavasario“ susitikimų, „Muziejų kelio“, „Muziejų nakties“ renginių, spektaklių, knygų pristatymų, bendruomenės susitikimų. Sakrali erdvė visuomet yra atvira norintiems pamiršti kasdienius rūpesčius, prisiminti tikrąsias vertybes, suprasti gamtos ir meno dermę, atsigręžti į dvasinį pasaulį.

Šilavoto Davatkyno muziejaus pagrindinė misija yra išsaugoti, puoselėti čia gyvenusių moterų atminimą ir aktualizuoti jų sielovadinės veiklos reikšmę. Įprasminat davatkėlių ir Šilavoto gyventojų ypatingą ryšį, takas, kuriuo davatkėlės kiekvieną dieną eidavo į Šilavoto Švč. Jėzaus Širdies bažnyčią, buvo pažymėtas šventųjų skulptūromis. Minint muziejinės veikos dešimtmetį, gegužės 14d. „Davatkėlių takelis“ pasipildys šv. Jokūbo ir šv. Kazimiero skulptūromis.

Kontaktinė informacija:

ŠilavotoDavatkynas

Lašašos g., Naujasodžio k., Šilavoto sen., Prienų r. sav.

Muziejininkė Danguolė-MarijaLincevičienė,

mob. tel. +370 687 24394

Elektroninis paštas: danguole.lin@gmail.com;

Šilavoto Davatkyno muziejaus naujienas kviečiame sekti socialiniame tinkle „Facebook“.

Šilavoto Davatkyno informacija

Komentarai

komentarai