2017 metų pasėlių ir žemės ūkio naudmenų deklaravimo naujovės

0
2066

Žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaravimas šiais metais vyks trumpiau nei ankstesniais metais. Paraiškos priimamos nuo balandžio 10 d. Deklaruoti žemės ūkio naudmenas bei kitus plotus tiesioginėms išmokoms gauti bus galima iki birželio 6 d. (pavėluotai iki liepos 1 d., parama mažinama 1 proc. už pavėluotą dieną.)

Tarp naujovių yra ne tik žalinimo reikalavimų įgyvendinimo supaprastinimas, išplėstos susietosios paramos galimybės, griežtesni reikalavimai žemės valdymo ir žemės ūkio veiklos vykdymo kontrolei. Nuo 2017 m. pareiškėjai, Nacionalinei mokėjimo agentūrai paprašius, privalės pateikti privačios žemės valdymo ar naudojimo įrodymo dokumentus, t. y. įrodyti, kad jų deklaruojamas plotas valdomas nuosavybės, nuomos arba panaudos pagrindais. Paraiškų priėmimo informacinėje sistemoje galima matyti valstybinės ir kitos paskirties žemės plotus. Valstybinės žemės plotus deklaruoti galima tik turint nuomos ar laikinojo naudojimosi sutartis.

Tiesiogines išmokas gaus tik asmenys, vykdantys žemės ūkio veiklą. Žemės ūkio veiklos vykdymo faktas pagrindžiamas: žemės ūkio produkcijos realizavimo, žemės ūkio paslaugų pirkimo ar suteikimo, žemės ūkio technikos nuomos ūkio reikmėms įrodymo dokumentais; Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registre einamaisiais metais pareiškėjo, jo valdos partnerių ar susijusių subjektų vardu registruotos žemės ūkio technikos (traktorių, savaeigių ir kitų  žemės ūkio mašinų) duomenimis; Ūkinių gyvūnų registre pareiškėjo, jo valdos partnerių, einamųjų metų  nuo sausio 1 d. iki birželio 30 d. registruotų ūkinių gyvūnų duomenimis (ne mažiau kaip 0,1 SG/ha).          

Pareiškėjai, siekiantys gauti paramą už sertifikuota sėkla apsėtus javų plotus, privalo išsėti ne mažesnį kaip nustatytą sertifikuotų sėklų kiekį pagal atskirą pasėlį (avižos – 180 kg/ha; grikiai – 80 kg/ha; vasariniai kvietrugiai  170 kg/ha; žieminiai kvietrugiai – 160 kg/ha; vasariniai kviečiai – 170 kg/ha; žieminiai kviečiai – 160 kg/ha; vasariniai, žieminiai miežiai – po 150 kg/ha; žieminiai rugiai – 150 kg/ha; hibridiniai rugiai – 75 kg/ha  (2 sėjos vienetai)).

Einamųjų metų sėjai reikia naudoti sėklą, įsigytą ne anksčiau kaip prieš 12 mėn. iki einamųjų metų paraiškų teikimo pabaigos. Šių plotų, už kuriuos prašoma paramos, negalima naudoti sėklos gamybai. Teikiant paraišką seniūnijoje būtina pateikti sertifikuotos sėklos įsigijimo faktui pagrįsti reikalingus dokumentus. Jei paraiška teikiama savarankiškai prisijungus prie Paraiškų priėmimo informacinės sistemos, dokumentus Nacionalinei mokėjimo agentūrai privalu pateikti iki einamųjų metų rugpjūčio 1 d.

Prienų r. savivaldybės informacija

Komentarai

komentarai