Savivaldybės vadovai dalyvavo Pakuonio ir Balbieriškio seniūnijų ataskaitiniuose susirinkimuose

0
2475

Vasario 23 d. Prienų r. savivaldybės meras A. Vaicekauskas, administracijos direktorius E. Visockas, direktoriaus pavaduotoja R. Zablackienė, mero patarėja J. Zailskienė, Tarybos atstovai dalyvavo Pakuonio seniūnijos ataskaitiniame susirinkime. Prieš ataskaitą Savivaldybės vadovai bendravo su seniūnijos seniūnaičiais, bendruomenių pirmininkais.

Seniūnaičiai pageidavo apšvietimo prie parapijos namų ir kitose probleminėse vietose, nuimti seną ženklą prie piliakalnio, nupjauti ar apgenėti pavojingus medžius Patamulšio k., skirti didesnį dėmesį kelių asfaltavimui. Tęsiant kelių remonto diskusiją ir meras, ir aktyvūs pakuoniškiai siūlė apsvarstyti galimybę patvirtinti tvarkos aprašą, pagal kurį prie kelių tvarkymo galėtų prisidėti verslo atstovai, privatūs asmenys ir tokiems keliams tvarkyti būtų pirmenybė gauti lėšų iš biudžeto.

Po Pakuonio laisvalaikio salės folkloro kolektyvo programos laikinai einanti seniūno pareigas N. Averkienė apžvelgė seniūnijoje nuveiktus darbus, pasidžiaugė paremontuota seniūnija, didėjančiu gimstamumu, glaudžiais ryšiais su seniūnijoje esančiomis įstaigomis, padidėjusiu policijos dėmesiu, padėkojo seniūnijos pagalbininkams, rėmėjams už geranorišką pagalbą seniūnijai. Mokyklos veiklą ir pasiekimus 2016 m. pristatė Pakuonio pagrindinės mokyklos vadovė A. Vaicekauskienė.

Gyventojai seniūnijos ir Savivaldybės atstovams turėjo klausimų dėl kelių priežiūros, stotelės pastato, greičio ribojimo kalnelių, felčerinio punkto paslaugų ir kt. Meras pažadėjo pagrįstus gyventojų priekaištus perduoti Regiono kelių direkcijai, padėti spręsti kitas problemas ir kvietė gyventojus nelaukti ataskaitinių susirinkimų, kilus klausimams kreiptis į seniūniją arba Savivaldybę.    

Vasario 27 d. meras A. Vaicekauskas su komanda dalyvavo Balbieriškio seniūnijos ataskaitiniame susirinkime. Čia seniūnaičiai kalbėjo apie kelių ir pakelių priežiūros, apšvietimo, valymo įrengimų, pavojingų medžių problemas, taip pat pasidžiaugė, kad Savivaldybė pernai skyrė lėšų suremontuoti tiltą į kapines. Seniūnaičiai prašė šiemet atsižvelgti į tai, jog kapinėse trūksta vandens laistymui.

Vandens tiekimo į kapines problema, mero nuomone, išsispręstų prisijungus prie centralizuotų vandentiekio tinklų, tačiau tokių galimybių dar tektų palūkėti. Dėl pavojingų medžių jis pasiūlė seniūnijai pasitarti pirmiausia su seniūnaičiais ir gamtosaugininkais. Meras atkreipė visų dėmesį, kad dalis problemų (apšvietimo, šalikelės įrengimo) bus išspręstos vykdant kelių remonto projektus, kitos bus sprendžiamos atsižvelgiant į finansines galimybes.

Susirinkimo dalyvius dainomis pasitiko Balbieriškio kultūros ir laisvalaikio centro saviveiklininkai. Seniūnė S. Ražanskienė pateikė 2016 m. veiklos ataskaitą. Po jos savo įstaigų veiklą pristatė Balbieriškio pagrindinės mokyklos direktorius S. Valančius ir Balbieriškio PSPC vadovė A. Sidaravičienė. Savo 2016 metų veiklą Savivaldybės tarybos komisijose trumpai apžvelgė mero pavaduotojas A. Marcinkevičius.

Diskusijos su gyventojais metu buvo užduodami klausimai, susiję su kelių, automobilių važinėjimo į parką, apleistų statinių, socialinėmis kaimo problemomis, kartu mėginta ieškoti išeičių, sprendimo būdų.

Nepaisant lėčiau negu norėtųsi vykstančių pokyčių, kelių situacija Balbieriškio seniūnijoje, mero nuomone, nėra pati prasčiausia. Jo manymu, seniūnija gali pasidžiaugti turinti darželį (praėjusiais metais buvo įsteigta antra ikimokyklinio ugdymo grupė), mokyklą, ligoninę, globos įstaigą, Savivaldybė šiais metais priėmė sprendimą prisidėti 15 000 Eur prie bažnyčios atstatymo. Tai nuteikia viltingai.

Prienų r. savivaldybės informacija

 

Komentarai

komentarai