Pradedami koreguoti Prienų rajono savivaldybės teritorijos ir Prienų miesto bendrieji planai

0
2946

Informuojame, jog pradedami koreguoti bendrieji planai: Prienų miesto bendrasis planas (patvirtintas Prienų rajono savivaldybės tarybos 2010 m. sausio 28 d. sprendimu Nr. T3-24 „Dėl Prienų miesto bendrojo plano patvirtinimo“) ir Prienų rajono savivaldybės teritorijos bendrasis planas (patvirtintas Prienų rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 29 d. sprendimu Nr. T3-65 „Dėl Prienų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano patvirtinimo“).

Planavimo pagrindas – Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. vasario 22 d. įsakymas Nr. (7.7)-A3-2017/108 „Dėl Prienų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano koregavimo“ ir  2017 m. vasario 22 d. įsakymas Nr. (7.7)-A3-2017/109 „Dėl Prienų miesto bendrojo plano koregavimo“.

Platesnė informacija apie koreguojamus bendruosius planus:
Prienų miesto bendrąjį planą,
Prienų rajono savivaldybės teritorijos bendrąjį planą.

Informacija apie Prienų rajono savivaldybės teritorijos ir Prienų miesto bendrųjų planų koregavimo darbų programas:
Koregavimo darbų programų patvirtinimo įsakymas,
Prienų miesto bendrojo plano koregavimo darbų programa,
Prienų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano koregavimo darbų programa.

Prienų r. savivaldybės informacija

Komentarai

komentarai