Visuotinis susirinkimas Prienų r. savivaldybės socialiniame paslaugų centre

0
2208

2017 m. vasario 23 dieną Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro darbuotojai buvo pakviesti į visuotinį susirinkimą. Prienų socialinių paslaugų centro direktorė Aurelija Urbonienė pristatė 2017 m. sausio 17 d. priimtą Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymą, kuriame yra išskirti pareigybių lygiai ir grupės, numatyta biudžetinių įstaigų darbuotojų darbo užmokesčio sandara, darbuotojų metinės veiklos vertinimo sistema ir kt.

Vadovaujantis šiuo įstatymu, susirinkimo metu buvo aptartos Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro darbo tvarkos taisyklės, materialinės pašalpos skyrimo atvejai.

Maisto produktų išdalinimo organizavimas bei kiti einamieji klausimai taip pat buvo visuotinio susirinkimo darbotvarkės dalis. Susirinkime dalyvavo „Swedbank” banko atstovės, kurios atsakė į darbuotojų klausimus, susijusius su banko paslaugų teikimu, paslaugų įkainiais, elektronine bankininkyste ir kt. 2017 m. kovo 10 dieną yra planuojamas antrasis visuotinis susirinkimas, kurio metu bus aptarti kolektyvinės sutarties nuostatai. 

Prienų r. savivaldybės socialinių paslaugų centro informacija

Komentarai

komentarai