Prienų rajone pradėta teikti „Socialinio transporto“ pavėžėjimo paslauga

0
387

„Socialinis transportas“ ne tik nuveš keleivius į pageidaujamą vietą – asistentas padės įsėsti į automobilį, palydės ar nuneš daiktus.

SOCIALINIO TRANSPORTO paslauga teikiama, vykstant į gydymo, reabilitacijos, socialinių paslaugų įstaigas ir valstybės institucijas, darbinio užimtumo bei įstaigas tikslinių grupių Prienų rajono gyventojams:

  1. senyvo amžiaus asmenims;
  2. mažas pajamas gaunančioms šeimoms;
  3. socialinę riziką patiriančių šeimų vaikai ir jų šeimos nariai;
  4. neįgaliesiems, kuriems Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka yra nustatytas neįgalumo lygis ir mažesnis darbingumo lygis, arba specialiųjų poreikių lygis, jų atstovai, lydintys neįgaliuosius, transporto paslaugos teikimo metu (sutuoktinis, vaikai, tėvai, globėjai, rūpintojai, organizacijos/savivaldybės darbuotojai ir kt.).

Paslaugų gavėjas už suteiktą paslaugą atsiskaito iš karto vairuotojui grynais pinigais pagal kasos aparato kvitą.

Paslaugos kaina apskaičiuojama pagal kelionės maršrutą, kuris skaičiuojamas nuo transporto išvykimo taško pas paslaugų gavėją iki transporto grįžimo į stovėjimo vietą, vadovaujantis Prienų rajono savivaldybės tarybos patvirtintais įkainiais.

PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO TEIKIAMOS SOCIALINIO TRANSPORTO PASLAUGOS KAINOS

Socialinio transporto paslaugos kainos Prienų rajono gyventojams
Kelionės atstumas, km Kelionės kaina paslaugų gavėjui, Eur
Tikslinė grupė Kiti gavėjai
Nuo 0 iki 5 2 5
Nuo 5 iki 10 4 8
Nuo 10 iki 15 6 10
Nuo 15 iki 20 8 12
Viršijus 20 km., už kiekvieną      papildomą kilometrą 0,2 0,5
Papildomų paslaugų kaina
Laukimo paslauga (1 val. ) 2 3
Palydėjimo paslauga (iki 1 val.)(paslaugą teikia vairuotojas) 1 4

Paslauga teikiama pirmadieniais, trečiadieniais ir penktadieniais

Informacija teikiama ir užsakymai priimami telefono Nr. 8 601 99377

Prienų r. savivaldybės informacija

Komentarai

komentarai