Prienų „Ąžuolo“ progimnazija skelbia atrankas nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. laisvoms darbo vietoms

0
1432

• Matematikos mokytojo – http://www.azuolas.prienai.lm.lt/wp-content/uploads/2015/06/Matematikos-mokytojas.docx

• Socialinio pedagogo – http://www.azuolas.prienai.lm.lt/wp-content/uploads/2015/06/Socialinis-pedagogas.docx

• Psichologo asistento – http://www.azuolas.prienai.lm.lt/wp-content/uploads/2015/06/Psichologo-asistentas.docx

• Specialiojo pedagogo-logopedo – http://www.azuolas.prienai.lm.lt/wp-content/uploads/2015/06/Logopedas-spec.-pedagogas.docx

• Mokytojo padėjėjo – http://www.azuolas.prienai.lm.lt/wp-content/uploads/2015/06/Mokytojo-pad%C4%97j%C4%97jas.docx

• Priešmokyklinio ugdymo grupės mokytojo padėjėjo – http://www.azuolas.prienai.lm.lt/wp-content/uploads/2015/06/Prie%C5%A1mokyklinio-ugdymo-grup%C4%97s-mokytojo-pad%C4%97j%C4%97jas.docx

• Pailgintos dienos grupės auklėtojo – http://www.azuolas.prienai.lm.lt/wp-content/uploads/2015/06/Pailgintos-dienos-grup%C4%97s-aukl%C4%97tojas.docx

Komentarai

komentarai