Globoti žmogų – kilnus ir brandus sprendimas

0
1276

Birželio 29 – liepos 5 dienomis visoje Lietuvoje vyksta renginiai, skirti švęsti Globėjų dieną – susiburti, padėkoti, pasikalbėti.

Liepos 1 d., trečiadienį, Prienų Laisvės aikštėje įvyko socialinė viešųjų ryšių akcija „Augu be mamytės“. Tai viena iš Globėjų dienos renginių iniciatyvų, kurią organizavo Jiezno paramos šeimai centras (toliau – PŠC), Prienų krašto savanorių klubas su partneriais Prienų rajono savivaldybe, Kultūros ir laisvalaikio centru, VšĮ jaunimo organizacija „Prienai“, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Šia iniciatyva norėta atkreipti visuomenės dėmesį į vieną iš didžiausių problemų – vaikus, augančius be tėvų, bei į tai, kad yra galimybė prisidėti ir padėti – tapti globėjais.

Šiuo metu Lietuvoje vaikus globoja 3839 šeimos ir jose auga 4936 vaikai. Nuoširdi padėka tiems, kurie sąmoningai nusprendė užauginti žmogų, kurie atvėrė savo namų duris ir širdis. Deja, bet Lietuvoje budinčių globotojų ir globėjų trūksta. Taip pat šiuo metu šalyje vyksta institucinės globos pertvarka, kurios tikslas – siekti, kad būtų užtikrinta bendra tvarka ir sąlygos kiekvienam augti biologinėje šeimoje o likusiems be tėvų globos vaikams – globėjų, įtėvių šeimoje ar šeimynoje, gauti bendruomenės pagalbą. Šiam tikslui pasiekti reikalingi globėjai – kiekviename mieste, kuriame galėtų priimti vaikus pas save ir suteikti jiems jaukią namų aplinką bei šilumą.

Kas gali būti budintis globotojas? Kaip tapti globotoju ar globėju? Šie ir kiti klausimai buvo aptariami nors ir ne gausiame, bet palaikančiame žiūrovų ratelyje.

Sveikinimo ir padėkos žodžiu į susirinkusiuosius kreipėsi Savivaldybės administracijos direktorė Jūratė Zailskienė. Ji pabrėžė, kad vaikų globos problema egzistuoja visoje Lietuvoje ir Prienų rajono savivaldybė stengiasi ją spręsti. Anot administracijos direktorės, Savivaldybė įrengė jau tris šeimyninio gyvenimo namus, kuriuose apsigyveno Jiezno vaikų globos namų globotiniai. Tad institucinės globos pertvarka pamažu pereina į kitą stadiją, bet budinčių globėjų vis dar trūksta. Tiesa, žingsnis žengtas – tikėtina, jog vieną globėją jau turėsime. Direktorė padėkojo organizatoriams už prasmingą akciją, kuri prisideda prie visų šios problemos mažinimo iniciatyvų, ir palinkėjo, jog tokių vaikų, augančių be tėvų, nebūtų, kad žingsnis po žingsnio žmonių sąmonėje įsivyrautų supratimas, jog vaikas, jo ateitis visiems labai svarbu, nes nuo to priklauso ir Lietuvos ateitis.

Apie globėjų ir budinčių globotojų paieškos ir veiklos aktualijas kalbėjo globos koordinatorė Jūratė Čepulienė. Ji pažymėjo, kad šiuo metu Jiezno PŠC teikiamos paslaugos 39 vaikams ir 30 globėjų šeimų. Didžioji dalis globėjų yra artimieji giminaičiai, dėl kažkokių priežasčių auginantys savo anūkus, seseris ar brolius. Koordinatorė labai kvietė visus, kuriems nesvetimas vaiko skausmas, tapti globėjais ar budinčiais globotojais, o susidomėjusius kreiptis į Jiezno PŠC, kur specialistai padėtų tapti globėjais. Vėliau tokiems asmenims būtų teikiama visapusiška koordinatoriaus bei psichologo pagalba.

Jiezno PŠC direktorė Jūratė Žukauskienė pasidalino mintimis bei istorijomis apie besikeičiantį visuomenės požiūrį į gailestingumą, atjautą, apie buvusių globotinių pasiekimus. Savo žodžius direktorė iliustravo tikrais nutikimais ir palinkėjo, kad rasdami namuose ir širdyje vietos keturkojams augintiniams, žmonės surastų jos ir be tėvų augantiems vaikams, kurie taip pat, tinkamai auklėjami, gali atsiskleisti, sužydėti ir apdovanoti nuoširdžiu dėkingumu bei asmeniniais pasiekimais, kurie verstų ne gailėtis, o didžiuotis.

Globoti žmogų – kilnus ir brandus sprendimas. Globėjų vis dar laukia Lietuvos Vaikų globos institucijose augantys 1777 vaikai.

Prienų r. savivaldybės informacija

Komentarai

komentarai