Prieniškei Onai Račkienei suteiktas Lietuvai nusipelniusios agronomės vardas

0
1036

Rugsėjo 17 d. Kėdainių r. Akademijos kultūros centre buvo iškilmingai paminėta Lietuvos agronomų sąjungos (LAS) 100 metų veiklos sukaktis – 435 narius turinti organizacija susirinko į 34-ąjį suvažiavimą.

Agronomo specialybėje telpa daugybė dalykų: tai žinios apie augalus ir dirvožemį, rūpestis, kad žmonės turėtų kokybiško maisto, meilė savo kraštui, atsakomybė už švarią aplinką, bioįvairovę ir tvarų žemės ūkį.

Prieš šimtą metų, 1921 m. sausio 8 d. įkūrė sąjungą tam, kad skatintų ir koordinuotų profesinį bendradarbiavimą bei kūrybinę veiklą, atstovautų ir gintų narių interesus. Ir iki dabartinių laikų LAS aktyviai deklaruoja agronomų požiūrį ir vertybes žemės ūkio politikos, studijų, mokslo, gamybos, socialiniais ir etiniais klausimais.

LAS šiandien – matoma ir girdima organizacija

Dabar LAS turi 12 aktyvių skyrių rajonuose, iš viso jungia daugiau kaip 435 narius. Organizacijos nariai dalyvauja Baltijos jūros šalių agronomų sąjungos veikloje, kongresuose, tarptautinėje Europos agronomų sąjungų asociacijų veikloje. Nedaug visuomeninių organizacijų gali pasigirti tiek trunkančia istorija, kurioje įrašyti aktyvių, daug nuveikusių agronomų vardai. Ir tuomet, ir dabar agronomų darbas buvo ir yra svarbus, siekiant didinti agronomo profesijos prestižą, puoselėjant žemdirbystės kultūrą, ieškant inovatyvių sprendimų žemės ūkio verslo, mokslo ir konsultavimo srityse.

Suvažiavime buvo gausu apdovanojimų, suteikiant LAS garbės narių ir nusipelniusių agronomų vardus. Tarp nominantų – mokslininkai, konsultantai, žemės ūkio specialistai, ūkininkai, verslininkai, politikai.

Nusipelniusio agronomo vardai suteikti: Marijai Alechnovič, Leonui Anskaičiui, Kęstučiui Armonui, Aušrai Blinstrubienei, Giedrei Butkienei, Pranui Dailidei, Virginijui Feizai, Žydrei Kadžiulienei, Vladui Kuručiui, Eugenijui Lukoševičiui, Stanislavai Maikštėnienei, Albertui Malašauskui, Viktorui Pranckiečiui, Ritai Pupalienei, Onai Račkienei, Alfonsui Sigitui Tamošiūnui, Steponui Raudoniui, Audriui Sasnauskui ir Juozui Zaturskui.

LAS Garbės nario vardai suteikti: Zigmantui Aleksandravičiui, Jonui Arvaisai, Vaclovui Bogužui, Irenai Deveikytei, Gertrūdai Indilienei, Steponui Jasaičiui, Alfredui Juozapavičiui, Irenai Kinderienei, Vintautui Kasperavičiui, Evaldui Klimui, Rimui Magylai, Romui Pukinskui, Stasiui Rukui, Dijanai Ruzgienei, Ramūnui Stonkui, Egidijai Venskutonienei, Arūnui Vasiliauskui, Kristinai Valionienei ir Juozui Zakarackui.

Parengta pagal manoukis.lt informaciją

 

 

Komentarai

komentarai