Partnerystė įgalina pokytį

0
936

Prienų bendruomenė vykdo projektą „Darbingų neaktyvių gyventojų neformalus profesinis dizaino pakraipos švietimas“ 08.6.1-ESFA-T-927-01-0492, finansuojamą iš Europos socialinio fondo lėšų. Projekto vertė 24.332,25 Eur. 

Atliepiant Prienų miesto VVG strategijos tikslus, projektu siekiama pagerinti ekonomiškai neaktyvių gyventojų įsidarbinimo galimybes Prienų mieste, įgyvendinant neformaliojo švietimo iniciatyvas jų užimtumui didinti bei sukuriant bendradarbiavimo bei informacijos sklaidos tinklą su vietos veiklos grupėmis, siekiant pagerinti šių asmenų padėtį darbo rinkoje.

Įgyvendinant vieną iš projekto uždavinių, buvo organizuojamas išvykstamasis renginys Marijampolėje, sutelkęs Prienų bendruomenės vykdomo projekto dalyvius, savanorius, Prienų ir Marijampolės miestų VVG atstovus, potencialius darbdavius.

Projekto partneriai – Marijampolės miesto VVG – dalijosi sėkminga savo bendradarbiavimo patirtimi su Marijampolėje veikiančiomis įmonėmis.

Diskusijų forumo ir gerosios patirties įmonėse „Spaudos dizaino namai”, „Spanguolės dirbtuvės”, „Svajonė”, „Mantingos fondas“ ir kt. vizitų metu Prienų bendruomenės projekto dalyviai pasisėmė naujų idėjų, gerųjų patirčių bei pozityvaus darbdavių požiūrio, sustiprino savo visą gyvenimą mokymosi motyvaciją, tuo pagerindami savo profesines, pilietines, socialines ar asmenines kompetencijas.

VVG projektų vykdytojų projektinės veiklos ir sėkmingai sukurtas bendradarbiavimo tinklas tarp skirtingų miestų – Prienų bei Marijampolės – rodo, kad dalies socialinių problemų sprendimų būdai, taikomi vietos plėtros projektų metu, gali būti vykdomi ir kituose miestuose.

Toks bendradarbiavimas leidžia efektyviau didinti tikslinės grupės dalyvių užimtumą, skatinti iniciatyvas bei ieškoti potencialių darbdavių Prienų mieste.

Projekto vadovė Vilma Bražukaitienė

Komentarai

komentarai