Nustatyti maksimalūs socialinės globos paslaugų ir socialinės priežiūros paslaugų išlaidų finansavimo dydžiai

0
161

Kovo 28 d. vykusiame Prienų rajono savivaldybės tarybos posėdyje nustatyti maksimalūs socialinės globos paslaugų išlaidų finansavimo Prienų rajono savivaldybės gyventojams (1 priedas) ir maksimalūs socialinės priežiūros paslaugų išlaidų finansavimo Prienų rajono savivaldybės gyventojams (2 priedas) dydžiai.

Konkrečiam asmeniui teikiamos socialinės globos ar socialinės priežiūros paslaugų išlaidų finansavimo dydis priklauso nuo asmens finansinių galimybių mokėti už socialinės globos ar socialinės priežiūros paslaugas (vertinama vadovaujantis LR socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu patvirtintu Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašu) ir globos ar priežiūros įstaigų patvirtintų kainų.

Nustatyti maksimalūs socialinės globos ir socialinės priežiūros išlaidų finansavimo dydžiai suteiks galimybę asmeniui, kuris dėl sveikatos būklės negali savarankiškai gyventi, gauti socialinės globos ar socialinės priežiūros paslaugas jo pasirinktoje įstaigoje ar vaikų globos namuose.

Savivaldybė yra sudariusi sutartis su 21 socialinės globos įstaiga dėl socialinės globos paslaugų teikimo, iš jų 10 įstaigų yra asmenims su psichine negalia.

Priedas 1
Priedas 2

Prienų r. savivaldybės informacija

Komentarai

komentarai