Meras pagerbė garbią sukaktį paminėjusią ilgametę mokytoją

0
2912

Prienų r. savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas nuoširdžiu sveikinimu bei palinkėjimu ilgų sveikatos, energijos, geros nuotaikos kupinų metų pagerbė gegužės 19 d. gražią 90-ies metų sukaktį pasitikusią Naujosios Ūtos gyventoją, buvusią ilgametę istorijos mokytoją Liudviką Vidą Pranckevičienę. „Lai kitiems išdalinta meilė ir dvasios energija šimteriopai Jums sugrįžta vidine ramybe ir džiaugsmu“, – linkėjo meras.

Jubiliatę pasveikino ir Naujosios Ūtos seniūnas Algis Aliukevičius, pasidžiaugdamas, kad buvusi mokytoja, aktyviausia bibliotekos skaitytoja, iki šiol kupina dvasinių ir fizinių jėgų bei noro gyventi aktyvų visuomeninį gyvenimą.

Iš Kauno į Naująją Ūtą L. V. Pranckevičienė atvyko prieš 66 metus, būdama 23-ejų. Trisdešimt šešerius metus išdirbo pedagoginį darbą. Kartu su šviesaus atminimo vyru užaugino dvi dukras, keturis vaikaičius ir keturis provaikaičius.

Jubiliejų atšventusių artimųjų būryje buvo ir 83 metų Liudvikos Vidos brolis. Anot Liudvikos Vidos, tik jis vienas belikęs, o iš viso jos tėvai užaugino keturis savo vaikus bei našlaitį vokietį. (Apie „vilko vaikus“, vokiečių našlaičius iš Rytų Prūsijos, bėgusius nuo karo ir klajojusius po Lietuvos kaimus ir miškus pokario metais, yra išleista knyga – past.)

Na, tikrai, energijos, švytinčių akių, geros atminties ir optimizmo jubiliatei galima tik pavydėti. Jai netrūksta ne tik artimųjų dėmesio ir meilės – savo auklėtojos nepamiršta ir buvę auklėtiniai: pasveikina Mokytojų dienos ir kitomis asmeninėmis progomis, kviečia į klasės susitikimus.

Prienų r. savivaldybės informacija

Komentarai

komentarai