Prienų r. Pakuonio pagrindinė mokykla skelbia atranką fizikos mokytojo pareigoms

0
2536

Pakuonio mokyklaPrienų r.  Pakuonio pagrindinė mokykla, savivaldybės biudžetinė įstaiga, Sodų g. 36, LT-59317 Pakuonis, Prienų r. sav., mokyklos kodas – 190189523, skelbia atranką  fizikos mokytojo (-os) pareigoms.

Darbo krūvis: 7 kontaktinės valandos
Darbo sutarties rūšis: neterminuota

Kandidatas turi atitikti šiuos reikalavimus:
• turėti aukštąjį, aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą, pedagogo kvalifikaciją;
• gebėti dirbti kompiuteriu ir ugdymo procese taikyti informacines technologijas;
• gebėti savarankiškai planuoti, rengti ataskaitas, bendrauti, bendradarbiauti ir teikti konsultacijas, sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
• būti pareigingam, darbščiam, kūrybingam, iniciatyviam, pasižymėti nepriekaištinga profesine reputacija, elgesiu ir veikla, nepažeisti mokytojo etikos normų;
• žinoti švietimo teikėjų veiklą reglamentuojančius Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymus bei kitus teisės aktus ir juos taikyti praktiškai;
• vykdyti mokytojo pareigybės apraše nustatytas funkcijas.

Privalumai:
• darbo patirtis;
• rekomendacijos.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:
• prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
• asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
• išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
• gyvenimo aprašymą;
• gali pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas.

Pretendentų atrankos būdas: pokalbis.

Dokumentai priimami iki 2016-08-30 Prienų r. Pakuonio pagrindinės mokyklos raštinėje (Sodų g. 36, Pakuonis, Prienų r.) nuo 8.00 iki 15.00 val. Dokumentus galima pateikti siunčiant juos registruotu laišku arba elektroniniu paštu mokykla@pakuonis.prienai.lm.lt su nuoroda fizikos mokytojo atrankai. Dokumentų originalai pateikiami tiesiogiai teikiant dokumentus arba atrankos dieną, sutikrinami su kopijomis ir grąžinami.

Reikalavimus atitinkančius kandidatus informuosime ir pakviesime pokalbiui elektroniniu laišku. Informacija teikiama: tel. (8 319) 43392, el. p. mokykla@pakuonis.prienai.lm.lt

Prienų r. savivaldybės informacija

Komentarai

komentarai