Pakuonio pagrindinei mokyklai ilgalaikiam pavadavimui reikalingas lietuvių k. mokytojas

0
2050

Pakuonio pagrindinė mokyklaPakuonio pagrindinei mokyklai nuo 2015 m. lapkričio 19 d. ilgalaikiam pavadavimui reikalingas lietuvių k. mokytojas.

Prienų r.  Pakuonio pagrindinė mokykla, savivaldybės biudžetinė įstaiga, Sodų g. 36, LT-59317 Pakuonis, Prienų r. sav., mokyklos kodas – 190189523, skelbia atranką  lietuvių kalbos mokytojo (-os) pareigoms.

Darbo krūvis: 24,25 kontaktinės valandos
Darbo sutarties rūšis: terminuota

Kandidatas turi atitikti šiuos reikalavimus:
• Turėti aukštąjį, aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą, pedagogo kvalifikaciją;
• Gebėti dirbti kompiuteriu;
• Gebėti savarankiškai planuoti, rengti ataskaitas, bendrauti, bendradarbiauti ir teikti konsultacijas, sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
• Būti pareigingam, darbščiam, kūrybiškam, iniciatyviam, pasižymėti nepriekaištinga profesine reputacija, elgesiu ir veikla, nepažeisti mokytojo etikos normų;
• Žinoti švietimo teikėjų veiklą reglamentuojančius Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymus bei kitus teisės aktus ir juos taikyti praktiškai;
• Vykdyti mokytojo pareigybės apraše nustatytas funkcijas.

Privalumai:
• darbo patirtis;
• rekomendacijos.
Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:
• prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
• asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
• išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
• gyvenimo aprašymą;
• gali pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas.

Pretendentų atrankos būdas: pokalbis.

Dokumentai priimami iki 2015-11-17 Prienų r. Pakuonio pagrindinės mokyklos raštinėje (Sodų g. 36, Pakuonis, Prienų r.) nuo 8.00 iki 15.00 val. Dokumentus galima pateikti siunčiant juos registruotu laišku arba elektroniniu paštu mokykla@pakuonis.prienai.lm.lt su nuoroda lietuvių kalbos mokytojo atrankai. Dokumentų originalai, pateikiami tiesiogiai teikiant dokumentus arba atrankos dieną, sutikrinami su kopijomis ir grąžinami.

Reikalavimus atitinkančius kandidatus informuosime ir pakviesime pokalbiui elektroniniu laišku. Informacija teikiama: tel. (8 319) 43392, el. p. mokykla@pakuonis.prienai.lm.lt

Prienų r. savivaldybės informacija

Komentarai

komentarai