Lapkričio 16–26 d. Prienuose vyks jau ketvirtosios kadencijos seniūnaičių rinkimai

0
1753

1Gyvenamosios vietovės bendruomenės atstovus – seniūnaičius seniūnaitijos gyventojai renka Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo nustatyta tvarka. Iki 2014 m. seniūnaičiai buvo renkami 2 metams, dabar jiems nustatyta 3 metų kadencija.

Seniūnaitijose, kuriose gyvena ne daugiau kaip 500 gyventojų, seniūnaičiai renkami gyventojų susirinkime, kurį organizuoja seniūnas. Mieste yra tik 2 seniūnaitijos (Sodininkų ir Kalniečių), kuriose seniūnaičiai bus renkami susirinkimuose atviru balsavimu.

Seniūnaitijose, kuriose gyvena daugiau kaip 500 gyventojų, seniūnaičiai renkami apklausiant gyventojus. Apklausos būdu seniūnaičiai bus renkami 7 seniūnaitijose.

Seniūnaitis dirba visuomeniniais pagrindais. Jis atstovauja seniūnaitijos gyventojų interesams seniūnijoje, savivaldybės institucijose ir savivaldybės teritorijoje veikiančiose valstybės įstaigose, yra tiesioginis tarpininkas tarp gyventojų ir šių institucijų bei įstaigų. Seniūnatis gali dalyvauti Savivaldybės tarybos, tarybos komitetų posėdžiuose, kai svarstomi seniūnaitijos gyventojams svarbūs klausimai, gali pareikšti savo nuomonę šiais klausimais, siūlyti problemų sprendimo variantus. Seniūnaitis taip pat sprendžia bendruomenės problemas, susijusias su gyvenamosios vietovės teritorijos priežiūra, kultūrine bei sportine veikla.

Spalio pabaigoje Savivaldybės administracijos direktorius Egidijus Visockas įsakymu  patvirtino Prienų seniūnijos seniūnaitijų seniūnaičių eilinių rinkimų grafiką ir komisiją seniūnaičių rinkimams organizuoti ir apklausai vykdyti.

Kai kurių seniūnaitijų gyventojai jau yra pareiškę pageidavimus siūlyti kandidatais tuos pačius asmenis: Dvariuko seniūnaitijoje Dalę Zagurskienę, J. Basanavičiaus g. – Antaną Krasnicką, F. Martišiaus g. – Angelę Leikauskienę, Stadiono – Daivą Mockevičienę, Kalniečių – Vincą Venclovą. Kai kurie seniūnaičiai jau žada nebekandidatuoti dėl sveikatos būklės ar užimtumo tiesioginiame darbe.

Prašome gyventojus seniūnijai teikti pasiūlymus dėl kandidatų į seniūnaičius.  Primename, kad kandidatus į seniūnaičius gali siūlyti tik tos seniūnaitijos, kurioje renkamas seniūnaitis, gyventojai bei nevyriausybinės organizacijos, asociacijos, įstaigų ir organizacijų kolektyvai, veikiantys toje seniūnaitijoje. Kandidatu į seniūnaičius gali būti pilnametis seniūnaitijos gyventojas, deklaravęs gyvenamąją vietą toje seniūnaitijoje, kurioje jo kandidatūra siūloma į seniūnaičius.

Kandidatai pateikia kandidato pareiškimą dalyvauti seniūnaičių rinkimuose. Jei kandidatas išsikelia savo kandidatūrą iki rinkimų dienos – pateikia prašymą; jei kandidatą siūlo kiti subjektai – rašytinį kandidato sutikimą bei asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją. Išrinktas seniūnaičiu laikomas daugiausiai balsų gavęs kandidatas. Balsavimo rezultatai bus skelbiami Prienų rajono savivaldybės interneto svetainėje www.prienai.lt.

Seniūnaičių rinkimų tikslas – aktyvinti bendruomenes, skatinti bendrauti bei kartu spręsti iškilusias problemas. Kartu pasirūpinkime, kad jais būtų išrinkti aktyvūs, kūrybingi ir pareigingi žmonės.

Prienų seniūnijos informacija

Komentarai

komentarai