Įvyko baigiamasis „Erasmus+“ projekto „Novatoriškų ugdymo(si) praktikų taikymas gerinant mokinių mokymosi pasiekimus“ renginys

0
674

Birželio 12 d. įvykusiame baigiamajame projekto renginyje – internetiniame seminare „Dialogas apie sėkmę įgyvendinant naujas ugdymo(si) praktikas“ 15-os mokyklų komandos pristatė lopšeliuose-darželiuose ir mokyklose įgyvendintus pokyčius ir jų poveikį mokinių mokymui(si). Renginyje dalyvavo ir viešnios iš Alytaus Dzūkijos pagrindinės mokyklos.

Mokyklų komandos pasidalino patirtimi, kaip savo mokyklose pritaikė kvalifikacijos tobulinimo kursuose Ispanijoje, Maltoje, Nyderlanduose įgytas žinias ir įgūdžius, siekdamos mokinių geresnių anglų kalbos rezultatų. „Ąžuolo“ progimnazijoje, Balbieriškio pagrindinėje mokykloje, Stakliškių, Jiezno, „Žiburio“ gimnazijose įgyvendintos veiklos buvo nukreiptos į mokinių individualios pažangos skatinimą. Išlaužo, Pakuonio, „Revuonos“, Šilavoto pagrindinės mokyklos stiprino mokinių įsitraukimą į mokymąsi. Veiverių T. Žilinsko gimnazija, Naujosios Ūtos ir Skriaudžių pagrindinės mokyklos, pasitelkdamos informacines technologijas, kūrė mokinių mokymosi motyvaciją skatinančias aplinkas. Lopšeliai-darželiai „Gintarėlis“, „Pasaka“ ir „Saulutė“ pasirinko ir pritaikė naujus metodus, įtraukiančius į aktyvią veiklą ikimokyklinukus.

Renginio dalyviai pripažino, kad projektas padėjo sustiprinti mokinių motyvaciją mokytis anglų kalbos ir pagerino jų rezultatus, paskatino mokytojų bendradarbiavimą mokyklose ir rajone. Mokytojų teigimu, projekto veiklos praaugo patį projekto tikslą – kursus lankę mokytojai buvo nepamainomi pagalbininkai organizuojant nuotolinį mokymą(si), komandinis mokytojų darbas projekte sustiprino dalykų integraciją, pagalbą specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams.

„Erasmus+“ programos projektas „Novatoriškų ugdymo(si) praktikų taikymas gerinant mokinių mokymosi pasiekimus“ buvo pradėtas 2018 m., kai, ieškodamas naujų galimybių pagerinti Prienų rajono mokinių anglų kalbos rezultatus, Švietimo skyrius parengė Erasmus+ programos KA1 projektą „Novatoriškų ugdymo(si) praktikų taikymas gerinant mokinių mokymosi pasiekimus“, kurį finansavo Europos Sąjunga – Švietimo mainų paramos fondo direktoriaus įsakymu šiam projektui buvo skirta 81 448,00 eurų dotacija. Projekto veiklos vyko nuo 2018 m. lapkričio mėn. iki 2020 m. birželio mėn.

Prienų r. savivaldybės Švietimo ir sporto skyriaus informacija

Komentarai

komentarai