Į Kultūros vertybių registrą įrašytas naujas kultūros paveldo objektas

0
804

2022-04-04 Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos penktosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdyje buvo nutarta suteikti apsaugą Lietuvos partizanų užkasimo vietai ir kapams II (u. k. 46044), esantiems Prienų r. sav., Šilavoto sen., Šilavoto k., įrašyti į Kultūros vertybių registrą, nustatyti vertingąsias savybes, nacionalinį reikšmingumo lygmenį ir apibrėžti teritorijos ribas.

Vertinimo tarybos patvirtintas Lietuvos partizanų užkasimo vietos ir kapų II (u. k. 46044), esančių Prienų r. sav., Šilavoto sen., Šilavoto k. 2022-04-04 nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktas Nr. KPD-KP-2923 yra registruotas Kultūros vertybių registro duomenų bazėje ir skelbiamas adresu: https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-detail/b116403f-39a6-423f-93f2-2741c3abc9dc

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos informacija

 

Komentarai

komentarai