Patvirtinti Prienų r. savivaldybės susisiekimo komunikacijų objektų, kuriuose atliekami statybos darbai, prioritetiniai trejų metų sąrašai

0
494

Informuojame, kad 2022 m. balandžio 28 d. Prienų rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T3-155 buvo patvirtinti 2022-2024 m. laikotarpio Prienų rajono savivaldybės susisiekimo komunikacijų objektų, kuriuose atliekami statybos, rekonstravimo, kapitalinio remonto darbai ir su šiais darbais susijusios inžinerinės paslaugos, ir Prienų rajono savivaldybės susisiekimo komunikacijų objektų, kuriuose atliekami paprastojo remonto darbai (apimtis ne mažesnė nei 1000 m²) ir su šiais darbais susijusios inžinerinės paslaugos, prioritetiniai trejų metų sąrašai.

Sąrašai sudaryti, vadovaujantis Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų paskirstymo ir naudojimo Prienų rajono savivaldybės susisiekimo infrastruktūros objektams finansuoti tvarkos aprašu, kuriame yra numatyti aiškūs ir konkretūs atrankos kriterijai: teritorijoje (100 m) savo gyvenamąją vietą deklaravusių gyventojų skaičius; susisiekimo infrastruktūros būklė; vyksta maršrutinis keleivių vežimas ir / arba moksleivių pavėžėjimas; kelias veda prie viešąsias paslaugas teikiančių įstaigų ar verslo įmonių; veda prie turistinių ar kitų intensyviai lankomų vietų; dalį darbų Savivaldybės tarybos nustatyta tvarka savanorišku indėliu apmoka fiziniai ar juridiniai asmenys.

Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų paskirstymo komisija minėtus prioritetinius sąrašus sudarė, atsižvelgdama į seniūnijų pateiktus išplėstinėse seniūnaičių sueigose patvirtintus sąrašus ir objektų vertinimo atrankos kriterijus.

Atkreipiame dėmesį, kad visos lėšos, sutaupytos atlikus viešųjų pirkimų procedūras ir statybos darbus, pagal poreikį skiriamos einamaisiais metais numatytiems projektams. Jei einamųjų metų projektams papildomo lėšų poreikio nėra, sutaupytomis lėšomis pradedami įgyvendinti kitais metais numatyti projektai.

Pažymime, kad sudarytame objektų, kuriuose atliekami statybos, rekonstravimo, kapitalinio remonto darbai prioritetiniame trejų metų sąraše 1-9 punktuose, o komunikacijų objektų, kuriuose atliekami paprastojo remonto darbai (apimtis ne mažesnė nei 1000 m²), prioritetiniame trejų metų sąraše 1 ir 2 punktuose nurodyti objektai pateko pirmumo tvarka, nes jau buvo pradėtos viešųjų pirkimų procedūros. Jeigu įgyvendinant projektus stigs einamųjų metų lėšų, ateinančiais metais bus užbaigiami pradėti projektai ir pereinama prie kitų (pagal sudarytą sąrašą) projektų.

Prienų rajono savivaldybės prioritetinis trejų metų susisiekimo komunikacijų objektų, kuriuose atliekami statybos, rekonstravimo, kapitalinio remonto darbai ir su šiais darbais susijusios inžinerinės paslaugos, sąrašas

Prienų rajono savivaldybės trejų metų susisiekimo komunikacijų objektų, kuriuose atliekami paprastojo remonto darbai (apimtis ne mažesnė, nei 1000 kv. m.) ir su šiais darbais susijusios inžinerinės paslaugos, prioritetinis trejų metų sąrašas

Prienų r. savivaldybės informacija

Komentarai

komentarai