Buvusių mokinių, mokytojų ir vadovų susitikimas Pakuonio pagrindinėje mokykloje

0
1804

„Ča tu savąją pirmąją meilę
Ir pirmuosius džiaugsmus palikai”…
„Tai čia pradžia didžiulio tavo kelio,
Jėga, kuri gyvenimą statys”.

Tai atmintyje vis atgyjantys posmai apie mokyklinius metus. Juos prisiminė būrelis buvusių mokinių, pirmąjį vasario šeštadienį susirinkusių į mokyklą. Sveikinimai, linksmas koncertas, stilizuotos pamokos, smagios užduotys kūrė puikią nuotaiką. Didžiulės parodos muziejuje priminė vaikystės metus, sukėlė daugybę malonių jausmų. O visos mokyklos „apžiūra” tikrai daugelį stebino.

Nesitikėjo, kad dabar čia gerai įrengti kabinetai, puiki tvarka, švara, tiek daug vaikų darbų, paslaptingų, jaukių kampelių su sofutėm pokalbiams, pamokų pasikartojimui. Nuoširdus svečių ir mokytojų bendravimas prie kavutės pratęsė prisiminimų srautą. Tvyrojo ilgesinga ir linksma nuotaika. „Tai, kad mums būtų tekę mokytis tokioje mokykloje, kokia ji yra dabar,”- apgailestavo ne vienas buvęs abiturientas.

O. Zmejauskienė

Komentarai

komentarai