„100 iškiliausių Prienų krašto asmenybių“ – Nikodemas Silvanavičius

0
1588

Nikodemas Silvanavičius (1834-1919) – dailininkas, akademikas.

Gimė Cincevičių kaime, Vileikos paviete, Baltarusijoje. Mokėsi Peterburgo dailės akademijoje. Keletą metų gyveno Vilniuje. Tapė portretus, paveikslus bažnyčioms.

1866 m. Peterburgo dailės akademijoje išryškėjo dailininko talentas, už mozaiką „Judo pabučiavimas“ gavo akademiko mozaikininko titulą, buvo akademijos vyresniuoju dailininku mozaikininku, dirbo Peterburgo dailės akademijoje.

Apie 1901 m. pasistatęs namą Birštone, persikėlė gyventi. Atsidėkodamas Nemaniūnų bažnyčios klebonui A. Nonevičiui už rūpestį namo statyba, Nemaniūnų bažnyčiai nutapė „Šv. Petro ir Povilo“ paveikslą.

Birštono bažnyčiai nutapė „Šv. Simono Judo“, Prienų – „Marijos dangun ėmimo“ ir stacijas, Jiezno – „Mykolas Archangelas“ ir „Šv. Morkus“.

1911 m. persikėlė gyventi į Prienus. Pirmojo pasaulinio karo metais N. Silvanavičius persikėlė į Peterburgą.

Prienų krašto muziejaus informacija

Komentarai

komentarai