Pozityvios tėvystės mokymai

0
1262

Prienų r. sav. Socialinių paslaugų centro socialinės darbuotojos dalyvavo Kauno Vytauto Didžiojo universiteto socialinių mokslų fakulteto Socialinio darbo katedros vykdytuose pozityvios tėvystės įgūdžių lavinimo mokymuose socialiniams darbuotojams pagal „Sėkmingos tėvystės“ programą.

Šių metų kovo 13 dieną šeimos, kurioms teikiamos socialinės paslaugos, buvo pakviestos į organizuojamus pozityvios tėvystės įgūdžių lavinimo tęstinius mokymus. Šiame susitikime dalyvavo šešios narės. Iš viso planuojami šeši tokie susitikimai, vyksiantys kas dvi savaitės.

„Pravėrę langą į vaiko pasaulį, neabejotinai rasime lobį – jis slypi taip giliai, kad ne visada drįstame jo ieškoti. Tas lobis – vaiko kūrybinė dvasia, kurianti santykius, pasaulį ir jų  sandūroje – unikalią vaiko savąstį. Ji atspari  ir galinti atlaikyti skaudžiausius išbandymus, kurių neturėtų patirti. Kartais slegiančios vaiką mintys ir jausmai užspaudžiami, tariamai išmetami, nevertinami ir tampa trukdžiu jo gyvenime“ (V. Oaklander). Mūsų siekis, kad tėvai būtų kuo glaudesniame santykyje su vaiku, nuolat rodytų jam  meilę ir dėmesį, įprastų vaiką nuolat pagirti, paskatinti, atidžiai išklausytų vaiko nuomonę, gebėtų valdyti specifinį vaikų elgesį, turėtų žinių ir įgūdžių iškilusioms elgesio problemoms spręsti, taikytų aiškias taisykles, taikias drausminamąsias priemones, nubrėžtų elgesio ribas. Daugeliui tėvų sunku taikyti taisykles, nes vaikai linkę jas laužyti. 

Svarbu žinoti, kaip tėvai turėtų elgtis kiekvienoje konkrečioje situacijoje. Teigiamas dėmesys ir paskatinimas, nuolatiniai pagyrimai vaikus veikia tarsi  burtai. Vaikai  visada turi žinoti, ko iš jų  tikimasi, tuomet jie jausis saugūs, tvirti,  ramūs, pasitikintys savimi. Vaikams patinka, kai jiems skiriama pakankamai dėmesio ir daugelis jų padarys viską, kad tik jo gautų. Ir atvirkščiai, negaudami  dėmesio, vaikai  jo siekia netinkamais būdais. Apmaudu, bet yra vaikų, kurie sulaukia tėvų dėmesio, tik padarę ką nors blogo. Tokiu atveju netinkamas elgesys tik stiprės. Jei vaikas gaus dėmesio elgdamasis tinkamai, tuomet stengsis nuolat gerai elgtis, o ne reikalauti dėmesio neigiamais būdais. Dėmesys kuria gerą vaikų ir tėvų ryšį.

Mokymų metu akcentuota, kad ypatingai svarbu patenkinti vaiko emocinius poreikius. Tėvų rūpestis, skatinimas pasitikėti savimi, bendri žaidimai, palaikymas, saugi aplinka ir auklėjimas yra tai, ko būtinai reikia normaliai emocinei raidai. Dalyvėms išdalinta dalijamoji medžiaga „100 pagyrimų“ ir užduotas namų darbas – iki sekančio susitikimo nuolat pagirti savo vaikus, artimuosius ir stebėti jų reakciją.

Mokymų organizatorės ir dalyvės jaukioje aplinkoje dalijosi patirtimi, analizavo konkrečias situacijas, jų šeimose iškilusias vaikų auklėjimo problemas. Visi dalyviai pripažino, kad mus visus vienija bendras tikslas – darni šeima ir laimingi joje augantys vaikai. Galima nuoširdžiai teigti, jog būti tėvais yra  smagu.

Informaciją rengė socialinės darbuotojos Birutė Songailienė, Irena Danilevičienė, Aistė Morkūnienė.

Prienų r. savivaldybės Socialinių paslaugų centro informacija

Komentarai

komentarai