Vykdomas Dvariuko bendruomenės projektas „Šeimos pozityvumo stiprinimas“

0
1510

Dvariuko bendruomenės projektas „Šeimos pozityvumo stiprinimas“, finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 08.6.1–ESFA-T-927 „Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“, sėkmingai vykdomas jau trečią mėnesį.

Projekto tikslas: gerinti socialinių ir sociakultūrinių paslaugų prieinamumą visų pirma Dvariuko bendruomenės šeimoms arba atskiriems asmenims, patiriantiems socialinę atskirtį dėl negalios, skurdo ar kitų socialinių problemų. Projekto numatyta vertė – 26 174,50 Eur.

Žmonės, kurie padeda vykdyti projektą

Projekto vadovė – Dvariuko gyventoja Levutė Karčiauskienė, savanorių veiklos koordinatorius – Kęstutis Karčiauskas.

Prie projekto veiklų planavimo  ir vykdymo daug  prisideda bendruomenės pirmininkė Gražina Bendinskienė ir seniūnaitis Antanas Bendinskas. Operatyvių ir dalykiškų patarimų teikia Prienų miesto VVG pirmininkas Mindaugas Rukas ir grupės narė Vaida Jančiauskienė.

Įsigytas turtas: nuo šiaurietiško ėjimo lazdų iki sulankstomos palapinės

Už projekto lėšas įsigytas fotoaparatas, spausdintuvas, nešiojamas kompiuteris, sulankstoma  palapinė, 30 vnt. sulankstomų kėdžių, 4 sulankstomi suolai, 7 sulankstomi stalai,  petankės rinkinys, smiginis, lauko teniso tinklas, 20 vnt. šiaurietiško ėjimo lazdų, lauko teniso rakečių. dvi lauko stebėjimo kameros ir kt. smulkesnių priedų. Šis turtas bendruomenei turėtų tarnauti ne tik projekto metu, bet ir gerokai jam pasibaigus. 

Savanorystė – būtina projekto vykdymo sąlyga

Projekte numatytas būtinas savanoriavimas. Labai smagu, kad, atsiliepdamas į viešą informaciją, savanoriauti panoro jaunimas: turime 8 savanorius, iš kurių net 6 – Dvariuko gyventojai. Liepos mėnesį savanoriams „Revuonos“ pagrindinėje mokykloje buvo organizuojami dviejų dienų mokymai. Savanoriai projekto metu iš viso dirbs ne mažiau kaip 269 valandas. Savanoriai padėjo tikslinės grupės asmenims mokymų metu, taip pat bus pagalbininkai kitų bendruomenės susirinkimų metu,  savanoriaus visose edukacinėse išvykose ir ekskursijoje.

Tikslinės grupės mokymai – galimybė mažinti socialinę atskirtį

Dvariuko bendruomenės projekto tikslinėje grupėje yra pensinio amžiaus žmonių, daugiavaikių šeimų narių, neįgalių asmenų ir jų šeimos narių bei kitų Dvariuko gyventojų. Grupei rugpjūčio mėnesį „Revuonos“ pagrindinėje mokykloje buvo organizuoti treji mokymai: sveikos gimnazijos pagrindų, naudojimosi IT ir socialiniais tinklais, vaikščiojimo šiaurietiško ėjimo lazdomis – iš viso 6 kartai po keturias valandas. Rūpinantis visų sveikata, savanoriams ir tikslinės grupės nariams kiekvienų mokymų metu buvo duodamos vienkartinės kaukės, rankų dezinfekcinis skystis.

Tikslinės grupės mokymų metu dalyviai sportavo su šiaurietiško ėjimo lazdomis Revuonos mokyklos teritorijoje ir Revuonos parke, mielai žaidė projekto metu įsigytą smiginį mokyklos stadione.

Kiti susibūrimai taip pat stiprins bendruomenę

Už projekto lėšas įsigijus nemažai baldų ir inventoriaus, įsipareigota organizuoti ne mažiau kaip 10 susibūrimų, kuriuose būtų naudojamasi nupirktu inventoriumi ir baldais. Prieš rugpjūčio 15-osios pažintinį žygį „Pėsčiomis po Prienų šilą“ žygio dalyviai išbandė nupirktų kėdžių tvirtumą, stalų patogumą.

Šį ketvirtadienį, rugpjūčio 27-ąją, nuo 18.00 visi, norintys vaikščioti su šiaurietiško ėjimo lazdomis, laukiami Prienuose, F. Vaitkaus g. 105 (prie bendruomenės pirmininkės Gražinos Bendinskienės namų). Jei vaikai nenorėtų vaikščioti su šiaurietiško ėjimo lazdomis, jie galėtų pažaisti smiginį. Rankų dezinfekcijos skysčiu ir vienkartinėmis kaukėmis pasirūpinome.

Edukacijos ir išvykos – šeimos kokybiškas laisvalaikis

Numatytos projekto lėšomis apmokamos edukacinės programos: „Duonos kelias iki stalo“, „Puodelių dirbtuvės Raudondvaryje“ ir kalendorinės šventė edukacija. Taip pat suplanuotos trys kultūrinės edukacinės išvykos: „Sūduvos krašto dvarai ir suvalkietiškos vaišės“, „Rokiškio dvaras ir Biržų pilis“ ir „Kelionė į Klaipėdą pas delfinus“. Edukacijas ir išvykas bus stengiamasi organizuoti šeštadieniais.

Pagal ESFA projektą, apmokamos 27 asmenų edukacijų ir išvykų išlaidos, iš jų 7 savanorių. Likusioje 20 asmenų grupėje turi būti ne mažiau kaip 10 asmenų, patiriančių socialinę atskirtį dėl negalios, skurdo ar kitų socialinių problemų: tokie asmenys pirmiausia kviečiami iš tikslinės mokymų grupės. Taip pat edukacijų ir išvykų dalyviai gali būti kiti Dvariuko bendruomenės nariai. Kadangi projektas yra vykdomas Dvariuko bendruomenės, į edukacijas ir išvykas vyks bendruomenės nariai, o likus laisvų vietų – galės jungtis  ir kitur gyvenantys asmenys.

Laukiantis rugsėjo mėnuo

Esant galimybėms, pirmą rugsėjo šeštadienį – 5 dieną – edukacija „Puodelių dirbtuvės Raudondvaryje“. Projekto lėšomis numatyta finansuoti 27  asmenų kelionės, molinių puodelių puošybos ir gidės išlaidas. Dalyvavę šioje edukacijoje dar kartą susirinks parvežus išdegtus puodelius.

Rugsėjo 26-ąją, taip pat šeštadienį, planuojama edukacinė išvyka „Kelionė į Klaipėdą pas delfinus“: kelionės ir gido išlaidos, kelto bilietai, delfinariumo ir Jūros muziejaus bilietai 27 asmenims nieko nekainuos.

Esant įvairiems apribojimams dėl COVID-19, vienkartinėmis kaukėmis ir dezinfekciniu rankų skysčiu pasirūpinsime.

Apie projektą skaitykite išsamiau.

Levutė Karčiauskienė, projekto vadovė

Nuotraukos Gintaro Bendinsko, Kęstučio Karčiausko, Emilės Dobilaitės

Komentarai

komentarai