Valstybės dieną – iškiliausių Prienų krašto žmonių pagerbimas

0
468

Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) ir Tautiškos giesmės diena Prienuose prasidėjo Šv. Mišiomis Prienų Kristaus Apsireiškimo bažnyčioje.

Vėliau šventė tęsėsi Prienų kultūros ir laisvalaikio centre, kur buvo įteiktos apdovanojimų „Dėkingumas“ nominacijos ir prizai konkurso „Sukurta Prienų krašte“ nugalėtojams.

Šventė prasidėjo visus kraštiečius vienijančiu simboliu – Prienų krašto himnu, kurį turime nuo 2017 m. Himną, pritariant visiems susirinkusiems salėje, atliko PKLC vokalinė grupė „Aksomas“, atlikėjas Artūras Petraška ir Šiaulių pučiamųjų orkestras. Tylos minute buvo pagerbti visi Lietuvos didvyriai, kovoję už mūsų valstybės garbę bei laisvę, nunešta gėlių prie paminklo, simboliškai vadinamo Laisvės vardu.

Kreipdamasis į susirinkusiuosius sveikinimo žodžiu Prienų r. savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas pabrėžė, kad šiuo metu Valstybės dienos šventė įgauna kitokią prasmę – galime įvertinti, kad esame laisvi, nepriklausomi, kad galime priimti savarankiškus sprendimus. Anot mero, Prienų krašto himno žodžiuose sudėta visa šios dienos šventės ir žmogaus gyvenimo prasmė: turime kraštą, pasaulyje gražiausią, žmones, kurie savo aktyviu darbu, kūryba, sumanymais jį turtina ir garsina. „Šiandien puiki proga padėkoti geriausiems, aktyviausiems, kūrybiškiausiems žmonėms“, – linkėdamas visiems taikaus dangaus ir gražios šventės kalbėjo meras A. Vaicekauskas.

Svarbiausias šventės akcentas – Prienų r. savivaldybės apdovanojimai „Dėkingumas“

Šie apdovanojimai įsteigti 2007 m. ir skiriami labiausiai nusipelniusiems Prienų krašto žmonėms už uolų ir sąžiningą darbą, už svarų indėlį kuriant rajono gyventojų kultūrinę, ekonominę, socialinę ir dvasinę gerovę, už reikšmingus neatlygintinus darbus bendruomenės labui.

Kandidatus 2021 metų nominacijoms gauti siūlė įstaigos, įmonės, asociacijos ir gyventojai. Pateiktus pasiūlymus svarstė ir nominacijų laimėtojus paskyrė Prienų r. savivaldybės mero potvarkiu sudaryta darbo grupė.

Nominacija „Metų poelgis“ įteikta Pijui Dilinikaičiui, Vilniaus universiteto slaugos studijų programos bei Vilniaus paslaugų verslo ir profesinio mokymo centro paramediko specialybės studentui.

Pijus savanoriauti pradėjo nuo 14 metų, dar būdamas „Žiburio“ gimnazijos mokiniu, VšĮ Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stotyje. Atsiradus galimybei savanoriavo Prienų r. PSPC GMP skyriuje bei Alytaus r. savivaldybės greitosios medicinos pagalbos stotyje.

Savo veikloje Pijus naudoja mobiliąją programėlę „AED ALERT&quot“, kuri susieta su greitosios medicinos pagalbos dispečerinėmis. Programa skirta suteikti pirmąją pagalbą šalia arba netoliese esančiam žmogui, kuomet žmogų ištinka staigi mirtis ar prasideda masyvus kraujavimas. Programėlė jos turėtojui nedelsiant praneša apie netoliese nelaimės ištiktą žmogų.

Per 2021 metus Pijus gavo 28 pagalbos prašymo signalus. Vienas iš įsimintiniausių atvejų vyko 2021 metų kovo 13 dieną, kai teko skubiai suteikti pirmąją pagalbą peiliu sužalotam asmeniui Prienų mieste.

Nominacija „Metų šviesuolis“ įteikta Išlaužo Švč. Mergelės Marijos Krikščionių Pagalbos parapijos klebonui Viliui Sikorskui.

V. Sikorskas yra ne tik kunigas, bet ir muzikas, bažnytinės muzikos magistras, teologijos mokslų daktaras, Kauno sakralinės muzikos mokyklos direktorius. Klebonas savo dvasininko kelią ženklina meilės ir bendrystės dvasia, pasiaukojimu Dievui bei jį supantiems žmonėms. Jis yra atsidavęs, rūpestingas Išlaužo parapijos bendruomenei, geba kūrybiškai atrasti vis naujų idėjų bei jas įgyvendinti, telkia išlaužiečius ir apylinkių žmones ne tik bendriems bažnytiniams, bet ir kultūriniams renginiams, pritraukia rėmėjus bažnyčios aplinkos atnaujinimui. Klebono dėka iš pagrindų atnaujinta Išlaužo parapijos bažnyčia, šventorius, restauruota Išlaužo kapinių Šv. M. Marijos skulptūra. Taip pat iš naujo užgimė bažnytinis choras, kuriame turi galimybę giedoti ir jaunimas, ir profesionalūs atlikėjai. Kartu su parapijos bendruomene per keletą metų Išlaužo miestelį kun. V. Sikorskas pavertė dvasiniu ir kultūriniu traukos centru.

Nominacija „Už Prienų vardo garsinimą“ įteikta sklandytojai Janinai Paplauskaitei – Leonavičienei.

Baigusi Kauno politechnikos institutą Janina ilgus metus dirbo sklandytuvų konstruktore Prienų sportinės aviacijos gamykloje, paskutinį dešimtmetį vadovavo Prienų parduotuvei „Žalia stotelė“. J. Paplauskaitė – Leonavičienė – buvusi Lietuvos sklandymo rinktinės narė, sporto meistrė, Sąjungos rinktinės kandidatė, keturis kartus absoliuti Lietuvos čempionė, šešis kartus Lietuvos sklandymo vienviečiu sklandytuvu rekordininkė. Sąjungos sklandymo čempionatuose pelnė 3 aukso, 4 sidabro ir 2 bronzos medalius atskiruose pratimuose, pirmoji Lietuvos sklandytoja moteris, apskridusi „karališkąjį“ 500 km trikampį, atlikusi rekordinį 628 km skrydį sklandytuvu. Janina nuolat gilinasi į Prienų krašto istoriją, yra aistringa fotografė, įamžinanti istorines Prienų permainas.

Nominacija „Už gyvenimo pasiekimus“ įteikta Mauručių kaimo gyventojui, buvusiam ilgamečiui „Dainavos“, Leskavos ir Skriaudžių kolūkio pirmininkui, Veiverių krašto šviesuoliui Algimantui Jonui Sinkevičiui.

1964 m. Algimanto Jono Sinkevičiaus iniciatyva Kuprių kaime buvo pastatyti Kultūros namai, įkurtas Liaudies buities muziejus, kuris vėliau perkeltas į Skriaudžius. Skriaudžiuose jo iniciatyva buvo pastatytas vaikų darželis, sutvarkyta gyvenvietės infrastruktūra, suremontuota Skriaudžių šv. Lauryno bažnyčia. A. J. Sinkevičius 1989 m. su krašto patriotu Vincu Liorenta ir grupe kitų entuziastų Skriaudžiuose organizavo ir vykdė paminklo Lietuvos Nepriklausomybei atstatymą. Tais pačiais metais organizavo koplytstulpio Lietuvos tremtiniams Mauručių geležinkelio stotyje pastatymą.1991 metais sausio 13 dieną siuntė kolūkio transportą prie Juragių televizijos bokšto, kad padėtų ten susirinkusiems žmonėms šį svarbų Lietuvai strateginį objektą apsaugoti nuo sovietinių okupantų užgrobimo. Jis pats su šeimos nariais taip pat budėjo prie bokšto, dėl to netgi sulaukė savo darbuotojų, prijaučiančių sovietų valdžiai, grasinimų susidoroti.

Nominacija „Už indėlį į Prienų krašto ekonomikos augimą“ įteikta VšĮ „Gintkosta“ direktoriui, globos namų „Smiltelė“ Balbieriškio seniūnijoje įkūrėjui Kostui Aleksandravičiui.

Globos namuose – 80 vietų, namai pasirūpina vyresnio amžiaus, vienišų, neįgalių žmonių priežiūra, globa ir slauga, užtikrina kokybišką ir orią senatvę. ,,Atidaryti senelių globos namus pasirinkau neatsitiktinai: Lietuvos kaimuose situacija buvo ir yra liūdna, daug vienišų senolių, nėra kam jais rūpintis arba artimieji emigravę. Prienų rajoną, tiksliau – Putrišių kaimą, pasirinkau taip pat neatsitiktinai. Putrišiai yra mano močiutės ir tėčio gimtinė, ten aš praleidau ne vieną vasarą. Buvusi mokykla prie nuostabaus grožio Peršekės upelio pasirodė puiki vieta senelių namų įkūrimui. Šiemet planuojame plėstis ir pasiūlyti daugiau darbo vietų bei priimti daugiau socialiai pažeidžiamų žmonių apsigyventi mūsų globos namuose “, – pasakojo Kostas Aleksandravičius.

Nominacijos „Už savanorystę“ įteikta Antaveršio kaimo gyventojams Vilmai ir Martynui Breikštams.

Vilma dirba Stakliškių gimnazijoje, o Martynas – kalvis, senojo kalvystės amato puoselėtojas. Abu labai aktyvūs, kaimą ir gamtą mylintys žmonės, todėl niekada negaili savo laiko ir noriai dalinasi žiniomis su keliaujančiais turistais, organizuoja žygius, buria kaimo bendruomenę, skatina ją bendruomeniškai veikti. Savanoriška veikla prisideda organizuojant jaunimo bei šeimų stovyklas, organizuoja talkas svarbiems objektams sutvarkyti, juos paženklinti. Savanoriškai dirba su jaunimu, supažindina moksleivius su kalvystės amatu, vilnos vėlimu, duonelės kepimu ir kt. Kūrybingoje visuomeninėje veikloje telkia žmones be atlygio tarnauti kitiems ir tame mato didžiulę prasmę. Ši šeima – nepralenkiamas visuomeninės ir kultūrinės savanorystės pavyzdys.

Nominacijas nominantams įteikė Prienų r. savivaldybės meras A. Vaicekauskas ir garbūs kraštiečiai: profesorė Airina Volungevičienė, rašytoja, poetė, muziejininkė Aldona Ruseckaitė, Prienų miesto garbės pilietis, medžio skulptorius Algimantas Sakalauskas, LR Seimo narys Andrius Palionis, Kauno pramonės, prekybos ir amatų rūmų Prienų atstovybės ir UAB „Ekofrisa“ vadovė Lina Dužinskienė.

Iškilmingas šventės akcentas – konkurso „Sukurta Prienų krašte“ nugalėtojų apdovanojimas

Prienų r. savivaldybė ir Kauno pramonės, prekybos ir amatų rūmai (KPPA), siekdami skatinti lietuviškų, aukštos kokybės, inovatyvių, išskirtinių, galinčių konkuruoti Lietuvos bei užsienio rinkose paslaugų kūrimą, produktų gamybą bei vartojimą ir verslo plėtrą Prienų rajone, 2021 m. jau ketvirtą kartą paskelbė konkursą „Sukurta Prienų krašte“ .

Savo produkciją ir paslaugas pristatė UAB „Doleta“ ir UAB „Du medu“.

2021 m. konkurso „Sukurta Prienų krašte“ nugalėtoja išrinkta UAB „Doleta“ už gaminį – į lauką atidaromus energetiškai efektyvius langus.

Konkurso pagrindinis prizas – kalvio Martyno Breikštos sukurtas „Aitvaras“ ir nugalėtojo sertifikatas – įteiktas įmonės direktoriui Mindaugui Skardžiui. Apdovanojimą įteikė meras A. Vaicekauskas ir KPPA Prienų atstovybės vadovė L. Dužinskienė.

UAB „Du medu“ konkursui pateikė gaminį – ekologišką špinatų ir grietinėlės kremo tortą su šilauogėmis. Įmonei skirtas konkurso dalyvio sertifikatas ir Prienų r. savivaldybės dovanos.

Renginio dalyviams koncertinę programą dovanojo Šiaulių pučiamųjų orkestras (dirigentai Sigitas Vaičiulionis ir Gediminas Brūzga) ir solistai Monika Pleškytė (sopranas) bei Tomas Pavilionis (tenoras).

Šventinę dieną vainikavo 21.00 val. Paprienėje, prie paminklo Lietuvos 1000-mečiui, vykusi visuotinė pilietinė akcija „Tautiška giesmė aplink pasaulį“.

Prienų r. savivaldybės informacija

Komentarai

komentarai