Informuojame apie parengtą projekto „Rail Baltica“ geležinkelio linijos Lenkijos ir Lietuvos valstybių siena-Jiesia ir jos aptarnavimo infrastruktūros statybos ir veiklos poveikio aplinkai vertinimo (toliau-pav) programą

0
506

Planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV) organizatoriai: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija (Gedimino pr. 17, 01505 Vilnius, tel. (8 5) 261 2363, faks. (8 5) 212 4335, el. p. sumin@sumin.lt, interneto svetainė www.sumin.lrv.lt). Atsakingi asmenys: Plėtros ir tarptautinio bendradarbiavimo grupės vyresnioji patarėja Gražina Šiaučiūnaitė (tel. (8 5) 239 3994, el. p. grazina.siauciunaite@sumin.lt), Plėtros ir tarptautinio bendradarbiavimo grupės vyriausioji specialistė Jurgita Barysienė (tel. (8 5) 239 3835, el. p. jurgita.barysiene@sumin.lt). AB „LTG Infra” (Geležinkelio g. 2, 02100, Vilnius; Tel. Nr. (8 5) 269 3353, El. p. info@ltinfra.lt, interneto svetainė www.rail-baltica.lt.

Atsakingi asmenys: „Rail Baltica” koordinavimas Projektų parengimo projekto vadovė Ieva Matulionytė (mob. tel.: +370 682 60331, el. p. : ieva.matulionyte@ltginfra.lt).

PAV dokumentų rengėjas: UAB „Sweco Lietuva”, Spaudos g. 6, LT- 05132, Vilnius. Tel.: +370 5 262 2621, el. p.: info@sweco.lt; www.sweco.lt (kontaktinis asmuo V. Belickas, tel. +370 699 83628, el. p. vytautas.belickas@sweco.lt).

PŪV pavadinimas: „Rail Baltica” geležinkelio linijos Lenkijos ir Lietuvos valstybių siena-Jiesia ir jos aptarnavimo infrastruktūros statyba ir veikla.

PŪV teritorija: Kauno r. sav. (Garliavos apylinkių sen.), Prienų r. sav. (Veiverių sen.), Kazlų Rūdos sav. (Kazlų Rūdos sen.; Plutiškių sen.), Marijampolės sav. (Marijampolės sen.; Liudvinavo sen.; Sasnavos sen.; Narto sen.), Kalvarijos sav. (Kalvarijos sen.; Sangrūdos sen.), Lazdijų r. sav. (Būdviečio sen.; Šeštokų sen.) teritorijos.

PAV subjektai: Kauno r. sav. administracija, Kazlų Rūdos sav. administracija, Prienų r. sav. administracija, Marijampolės sav. administracija, Lazdijų r. sav. administracija, Kalvarijos sav. administracija, Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos , Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos.

Atsakingoji institucija: Aplinkos apsaugos agentūra (AAA), A. Juozapavičiaus g. 9, LT- 09311, Vilnius. Tel.: +370 706 62008, el. p.: aaa@aaa.am.lt.

Ši informacija yra viešinama Veiverių seniūnijoje. Pasiūlymus PAV programai galima teikti iki liepos 15 d. anksčiau nurodytais kontaktais: PAV dokumentų rengėjui UAB „Sweco Lietuva”, o pasiūlymų kopijas – Aplinkos apsaugos agentūrai.

Su parengta PŪV PAV programa galima susipažinti čia.

LR Susisiekimo ministerijos nuotrauka

Komentarai

komentarai