Valstybės atkūrimo dienos iškilmės Prienuose

0
2256

Vasario 16-osios iškilmės prasidėjo šv. Mišiomis ir Kalvarijos mišraus choro „Sonantem“ koncertu Prienų Kristaus Apsireiškimo bažnyčioje, vėliau Laisvės aikštėje, skambant Tautiškai giesmei, pakelta Lietuvos valstybės vėliava, prie Laisvės aukuro padėtos gėlės.

Sveikinimo žodį susirinkusiesiems tarė Prienų r. savivaldybės mero pavaduotojas Algis Marcinkevičius, Lietuvos šaulių sąjungos Kauno apskrities Vytauto Didžiojo šaulių 2-osios rinktinės savanoriai visus pasveikino salvėmis „Už Lietuvos valstybę“. Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos jaunučių choro, Prienų KLC mišraus choro „Šilas“, vokalinio ansamblio „Pienė“, folkloro ansamblio „Gija“ dainininkai Lietuvai skyrė dainą „Lietuva brangi“. Jiems pritarė visi šventės dalyviai.

Prienų kultūros ir laisvalaikio centre buvo atidaryta tradicinė Prienų krašto meno kūrėjų darbų paroda, kurioje net keturiasdešimties menininkų darbai.

Šventinis Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjimas tęsėsi didžiojoje salėje. Kartu su buvusiu „Žiburio“ gimnazistu Vytautu Trakymu ir KLC vokaliniu ansambliu „Aksomas“, pritariant Vidaus reikalų ministerijos orkestrui, sugiedoti Lietuvos valstybės ir Prienų krašto himnai.

Iškilminga proga visus pasveikino Prienų r. savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas. „Vasario 16-oji – mūsų džiaugsmo šventė. Galime džiaugtis, kad esame laisvi, kad galime kalbėti savo gimtąja kalba, kurti, keliauti. Tačiau turime prisiminti ir tuos žmones, kurie stovėjo prie valstybės kūrimo ištakų, kurie ją gynė, kūrė, taip pat tuos, kurie ir dabar kuria laisvą Lietuvą. Didžiausia mūsų krašto vertybė – mūsų žmonės, darbštūs, atkaklūs, kūrybingi. Linkiu Jums visiems, kad antrasis šimtmetis būtų dar gražesnis, prasmingas darbais, siekiais, kad mūsų gimtasis kraštas klestėtų ir visiems jame būtų gera gyventi“, – kalbėjo meras.

Svarbiausias šventės akcentas – Prienų miesto garbės piliečio ir Prienų r. savivaldybės „Dėkingumo“ nominantų apdovanojimai. Už Prienų rajono vardo garsinimą Lietuvoje ir užsienyje, taip pat už svarų indėlį kuriant Prienų rajono gyventojų kultūrinę, ekonominę, socialinę ir dvasinę gerovę 2018 m. Prienų miesto garbės piliečio vardas suteiktas tautodailininkui, medžio skulptoriui, VšĮ „Meninė drožyba“ direktoriui Algimantui Sakalauskui. Regalijas įteikė Savivaldybės meras A. Vaicekauskas.

Garbės piliečio vardas jau suteiktas rašytojui Vytautui Bubniui, kunigui monsinjorui Juozapui Užupiui, klebonui Kazimierui Skučui, tautos poetui Justinui Marcinkevičiui, Lietuvos partizanui, buvusiam LPKTS Garbės pirmininkui Antanui Lukšai, Eksperimentinės sportinės aviacijos gamyklos Prienuose įkūrėjui ir buvusiam ilgamečiam direktoriui Vytautui Pakarskui.

Prienų r. savivaldybės apdovanojimai „Dėkingumas“ įsteigti 2007 m. ir skiriami labiausiai nusipelniusiems Prienų krašto žmonėms – už uolų ir sąžiningą darbą, už svarų indėlį kuriant rajono gyventojų kultūrinę, ekonominę, socialinę ir dvasinę gerovę, už reikšmingus neatlygintinus darbus bendruomenės labui.

Įstaigos, įmonės, asociacijos ir gyventojai siūlė kandidatus, o 2019 m. vasario 4 d. Prienų r. savivaldybės mero potvarkiu sudaryta darbo grupė paskyrė šias nominacijas:

„Metų šviesuolis“ – Jonas Grabauskas, stakliškietis, kūrėjas, skautų ir suaugusiųjų mėgėjų teatrų įkūrėjas

„Už savanorystę“ – Jolita Mažeikienė ir Silvija Jurgelevičienė, Užuguosčio kaimo jaunimo iniciatyvų klubo narės

„Už indėlį į Prienų krašto ekonomikos augimą“ – Darius Svirskis, AB „Išlaužo žuvis“ direktorius

„Už Prienų vardo garsinimą“ – Kęstutis Milišauskas, Kauno parašiutininkų klubo vadovas

„Už gyvenimo pasiekimus“ – Stefa Juršienė, poetė, visuomenininkė

„Metų poelgis“ – Irena Unikauskienė, VšĮ Prienų ligoninės gydytoja anesteziologė reanimatologė

„Už pasiaukojamą tarnystę artimui“ – Rolandas Bičkauskas, Kaišiadorių vyskupijos generalinis vikaras, Jiezno parapijos klebonas

Nominantus menininko R. Kriuko ir juvelyro R. Mickaus sukurtais „Dėkingumo“ simboliais apdovanojo meras A. Vaicekauskas ir garsūs mūsų kraštiečiai: LR Seimo narys Andrius Palionis, LR Seimo narė Rasa Budbergytė, leidyklos „Terra Publica“ vyriausiasis fotografas, keliautojas, įvairių leidinių sudarytojas Vytautas Kandrotas, žurnalistas, politikos apžvalgininkas Česlovas Iškauskas, poetė, prozininkė, Maironio lietuvių literatūros muziejaus direktorė Aldona Ruseckaitė.

Šventinę apdovanojimų ceremoniją papuošė ir gerą nuotaiką dovanojo Vidaus reikalų ministerijos Reprezentacinis pučiamųjų orkestras ir operos solistas Audrius Rubežius.

Prienų r. savivaldybės informacija

Komentarai

komentarai