Tarptautiniu projekto susitikimu Stambule Prienų „Ąžuolo“ progimnazija atveria naujas galimybes mokytojų kūrybiškumui, patirčių sklaidai ir bendradarbiavimui

0
361

Kiekviena mokykla sėkmingos veiklos užtikrinimui turi būti pasirengusi dabarties aktualijoms ir iššūkiams. Prienų „Ąžuolo“ progimnazija sistemingai ir nuosekliai planuoja ir įgyvendina ugdymo kokybės gerinimo priemones.

Lygiavertė vadovų, mokytojų, personalo ir mokinių partnerystė, individualių mokymosi skirtumų, poreikių ir galimybių atpažinimas, gero mikroklimato kūrimas, siūlomų veiklų įvairovė, ugdymo personalizavimas, įtraukios lyderystės kultūros vystymas – prioritetinės progimnazijos veiklos sritys, kurių įgyvendinimui telkiama visa progimnazijos bendruomenė. Vis labiau aktuali progimnazijoje tampa įtraukiojo ugdymo tobulinimo tema. Didėjantys mokinių, turinčių įvairių mokymosi sunkumų, skaičiai didina švietimo pagalbos, lygių galimybių ir ugdymosi prieinamumo užtikrinimo poreikį.

Dalyvavimas Erasmus+ KA227 projekte „Mokymo gerinimas ir rezultatų pasiekimas per įtraukimą. Menai ir IT“ („Art & IT“)– puiki galimybė progimnazijai patobulinti įtraukiojo ugdymo organizavimą, pasidalinti turimomis ir perimti kitų Europos šalių gerąsias patirtis šioje itin aktualioje ugdymo organizavimo srityje. Projekto veiklose dalyvauja penkios mokyklos partnerės iš Rumunijos, Portugalijos, Ispanijos, Lietuvos ir Turkijos. Plėtojant meninę ir IT kūrybines ir kitas projekte suplanuotas veiklas siekiama pagerinti mokinių susidomėjimą ir įsitraukimą į mokymosi veiklas menų ir IT priemonėmis, sukurti įtraukią ir palaikančią aplinką dalyvaujančių projekte mokyklų klasėse, sumažinti mokyklos nelankymo problemas, o taip pat sustiprinti mokytojų profesinį tobulėjimą IKT integravimo į ugdymą srityje.

Tikimasi, kad projektas sukurs galimybes keitimuisi gerąja patirtimi ir bendradarbiavimui, sustiprins šalių partnerių ir vietos institucijų bendradarbiavimą, pagerins mokinių motyvaciją mokymuisi ir padidins jų pasitikėjimą savimi, pagerins socialinių/pilietinių vertybių ugdymą(si), patobulins daugiakultūrinį sąmoningumą. Visos projekto veiklos parengtos taip, kad mokiniai ugdytųsi pagarbą įvairovei, toleranciją ir priėmimą, abipusiškumą ir teisingumą, individualumo ir skirtumų pripažinimą.

Projektas „Art & IT“ tęsis iki 2023 m.vasario 28 dienos. Projekto veiklose yra suplanuoti dveji tarptautiniai mokytojų susitikimai ir mokinių mobilumai į Portugaliją ir Ispaniją. Mokinius iš visų šalių partnerių įsipareigojusi priimti ir „Ąžuolo“ progimnazija, jeigu tik epidemiologinė situacija bus tam palanki.

Spalio 17-23 dienomis vyko tarptautinis projekto komandų susitikimas Stambule,Turkijoje. Tuzlos, Stambulo provincijos, DEDE KORKUT vidurinė mokykla priėmė visų projekte dalyvaujančių šalių mokytojų komandas. Mūsų progimnazijos komandą atstovavo direktorė, projekto koordinatorė, anglų k. mokytoja ir bibliotekininkė.

Buvome maloniai nustebinti šiltu ir jaukiu priėmimu, visų komandų pasitikimu su šalių vėliavomis, pasisveikinimo plakatais ir gyvomis gėlėmis. Tuzlos mokyklos mokinių tėvelių atstovai pirmąją susitikimo dieną paruošė gausų stalą įvairių tradicinių turkiškų patiekalų, mokyklos direktorius organizavo komandų prisistatymą ir bendrą diskusiją apie švietimo sistemų panašumus ir skirtumus atskirose projekto šalyse.

Susitikimo metu Portugalijos projekto koordinatorė komandoms organizavo 3-jų valandų mokymus „Webtools 2.0 Training“, Turkijos mokykla pravedė 4-ių val. mokymus „Art Workshop“, Ispanijos komandos mokytoja pasidalijo gerąja darbo patirtimi taikant TPR (visiško fizinio atsako) metodą pamokiniame darbe. Projekto komandos išklausė paskaitą tema „New Methodics and Pedagogy“, kurią skaitė daktarė, Turkijos švietimo įstaigų konsultantė, socialinių mokslų magistrė Nadire Gulcin Yildiz. Paskaitoje buvo akcentuota mokytojo ir mokinio geros jausenos svarba ugdymo sėkmei ir geriems rezultatams. Išskirta ir bendradarbiavimo su visa mokyklos bendruomene vystymo, tėvų pasitelkimo organizuojant ugdymą svarba.

Paskutinę susitikimo dieną komandos buvo priimtos Tuzlos savivaldybėje. Priėmimo metu įteikėme merui suvenyrų su Lietuvos ir Prienų savivaldybės atributika. Meras pristatė Tuzlos regiono ypatumus, atsakė į projekto komandų narių klausimus. Mūsų komanda pasidomėjo jaunimo įdarbinimo galimybėmis Tuzlos regione. Meras įvardijo dedamas pastangas, kad įdarbinimo galimybės būtų suteikiamos kuo didesne apimtimi, bet pripažino, jog jos neužtikrinamos visiems, nes kasmet baigia studijas šiame regione apie 1,5 mln. studentų, o jų iš viso yra 8 milijonai Stambule. Taip pat sužinojome, kad priešingai nei Lietuvos mokyklos patiria mokytojų trūkumą, Turkijoje ne visi mokytojai gauna darbo valstybinėse mokyklose.

Susitikimo Tuzloje savaitė buvo turininga ir pažintine prasme. Priėmusi delegacijas mokykla organizavo išvyką į Stambulo žaislų muziejų, kuriame eksponuojama apie 4000 senovinių žaislų iš viso pasaulio. Projekto komandos aplankė europinę ir azijinę Stambulo dalis jungiantį tiltą per Bosforo sąsiaurį, Stambulo panorama pasigrožėjo iš aukščiausio statinio Stambule Camlica televizijos ir radijo bokšto, kurio aukštis siekia 369 metrus, pamatė vieną žymiausių Stambulo architektūros šedevrų – Šv. Sofijos soborą, aplankė kitas istorines ir architektūrines Stambulo įžymybes.

Neišdildomą įspūdį paliko aplankyti Topkapi rūmai, išsidėstę Stambulo senamiestyje, netoli Mėlynosios mečetės, Šv. Sofijos soboro ir Rytietiško didžiojo turgaus. Topkapi rūmai – daugiau nei keturis šimtus metų buvusi sultonų rezidencija. Rūmai pastatyti XV amžiuje, iš karto po to, kai Osmanų užkariautojas Mehmedas II užkariavo Stambulą. Vėlesnių valdovų paliepimais rūmų teritorija vis plėtėsi. Tai buvo lyg atskiras miestas, kuriame gyveno daugiau nei keturiasdešimt tūkstančių žmonių. Nuo 1924 metų rūmai paversti muziejumi. Jame šiuo metu eksponuojama nesuskaičiuojama galybė sultonams priklausiusių lobių.

Gyvendama šiais dar šviežiais kelionės įspūdžiais progimnazijos projekto komanda jau planuoja tolimesnius projekto darbus ir viliasi, kad atsivėrusios naujos galimybės padrąsins mokytojus novatoriškam požiūriui į mokymą, patobulins jų kūrybines ir IKT kompetencijas, augins kūrybiškumą, būtiną kokybiško ugdymo, atitinkančio kiekvieno vaiko ugdymosi galias ir poreikius, organizavimui.

Irena Tarasevičienė

Komentarai

komentarai