Tarptautinis kanklių muzikos festivalis „Kanklės mano rankose“

0
1735

Kovo 8-10 dienomis Kauno miesto muziejaus lietuvių tautinės muzikos istorijos skyrius organizuoja tarptautinį kanklių muzikos festivalį „Kanklės mano rankose“.

Skriaudžių ansambliai „Kanklės“ ir „Kankliukai“ buvo pakviesti atidaryti festivalį ir pristatyti savo krašto muzikinį lobyną. Vaikų ir jaunimo folkloro ansamblis „Kankliukai“ pristatė labai įvairią programą – suko ratelius, žaidė žaidimus, mėgdžiojo paukščius, dainavo dainas bei skambino kanklėmis.

Vėliau jaunoji karta užleido sceną Skriaudžių ansambliui „Kanklės“, kuris savo programą pradėjo visiems gerai žinoma P. Puskunigio daina, jau beveik ansamblio himnu tapusia „Paklausykit, jūs lietuviai“. Programoje taip pat skambėjo mėgiamiausios ansamblio liaudies dainos bei instrumentiniai  kūriniai. Kanklėms pritarė ir smuikas, kuriuo griežė Eugenijus Majus.

Dėkojame dr. Laurai Lukenskienei, lietuvių tautinės muzikos istorijos skyriaus muziejininkei už ilgametį bendradarbiavimą ir galimybę dalyvauti tokiame puikiame renginyje.

skriaudziaikankles informacija

Komentarai

komentarai