Susitikime su Strielčių bendruomene – apie vandentvarkos projektą ir kitas aktualijas

0
1617

Lapkričio 14 d. Prienų r. savivaldybės meras A. Vaicekauskas susitiko su Strielčių k. bendruomene. Susitikime buvo aptartas vandentiekio ir nuotekų tinklų tiesimo Strielčių kaime projektas, prisijungimo prie tinklų sąlygos ir kiti techniniai klausimai. Susitikime dalyvavo ir UAB „Prienų vandenys“ direktorius P. Mitkevičius, inžinierius V. Maslauskas, projektuotojai, kurie papasakojo apie projektą, atsakė į gyventojų klausimus.

Savivaldybės meras pažymėjo, kad centralizuotas vanduo Strielčių k. tiekiamas iš seniai eksploatuojamos vandenvietės,  tinklai nusidėvėję, nuotekų surinkimo sistemos nėra. Įgyvendinamas projektas labai svarbus, tai galimybė gyventojams suteikti kokybiškas vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas ir užtikrinti aukštesnę gyvenimo kokybę.

Susitikime paminėta, kad projekto metu Strielčių kaime bus nutiesta apie 6,7 km vandentiekio ir apie 6,8 km nuotekų tinklų, bus suteikta galimybė 89 būstams naudotis geriamojo vandens tiekimo paslaugomis ir 96 būstams tvarkyti nuotekas. Mačiūnų bei Liepaloto kaimuose, kur tiekiamas Strielčių vandenvietės vanduo, nauji vandentiekio ir nuotekų tinklai nebus įrengiami.  

Meras A. Vaicekauskas kvietė gyventojus būti pakančius laikiniems nepatogumams, bendrauti ir bendradarbiauti su rangovais bei UAB „Prienų vandenys“ specialistais, informuoti juos apie iškylančias problemas. Specialistai buvo paraginti dar prieš vedant vandentiekio ir nuotekų tinklus individualiai aptarti specifinius techninius klausimus su namų savininkais.

Taip pat buvo susitarta dėl projekto viešinimo seniūnijos administracijoje ir Strielčių bibliotekoje.

Strielčiuose vykdomas vandentvarkos projektas – dalis projekto  „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstrukcija Prienų rajone“, kurio metu bus vykdomi vandentvarkos projektai ir Stakliškėse bei Prienuose. Viso projekto išlaidų suma 3 087 459,20 Eur, iš kurių ES struktūrinių fondų lėšos sudaro 2 185 417,32 Eur, projekto vykdytojas UAB „Prienų vandenys“ kartu su partnere Prienų rajono savivaldybės administracija įsipareigojo prisidėti ne mažiau kaip 900 000 Eur.

Susitikimo metu Strielčių bendruomenės atstovai kėlė ir kitus – seniūnijos ribų, kelių priežiūros, eismo saugumo ir greičio ribojimo kalnelių poreikio pagrindinėje gyvenvietės gatvėje – klausimus.

Meras paminėjo, kad šiuo metu yra parengtas Ašmintos seniūnijos ribų pakeitimo projektas, kuriame numatoma Strielčių gyvenvietę prijungti prie Prienų seniūnijos. Artimiausiu laiku bus rengiama gyventojų apklausa. Dėl greičio ribojimo kalnelių įrengimo patarta kreiptis į Savivaldybės kelių eismo saugumo komisiją, kuri gyventojų prašymą perduos kelią prižiūrinčiai įmonei „Kauno regiono keliai“.

Prienų r. savivaldybės informacija

Komentarai

komentarai