Susitikime su Savivaldybės vadovais – apie nuveiktus 2016 metų darbus

0
1601

Prienų r. savivaldybės vadovai vasario 10 d. pakvietė į susitikimą Prienų krašto bendruomenių, įvairių šakų sporto asociacijų, klubų, jaunimo organizacijų vadovus, kurie pasidalino nuveiktais 2016 metų darbais ir šių metų lūkesčiais.

Prienų r. savivaldybės administracijos Kultūros, sporto ir jaunimo skyriaus vyr. specialistas A. Kubilius trumpai pristatė, kaip buvo paskirstytos 2016 m. Prienų r. savivaldybės kultūros, sporto, jaunimo ir bendruomenės veiklos aktyvinimo programos priemonės „Kūno kultūros ir sporto populiarinimas, sporto ir jaunimo organizacijų, asociacijų, religinių bendruomenių ir bendrijų rėmimas“ lėšos ir kaip jos kito nuo 2014 m. iki 2016 m.

Pažymėta, kad per keletą metų parama rajono bendruomenėms, sporto asociacijoms ir kitoms visuomeninėms organizacijoms ženkliai išaugo. 2016 m. savivaldybės finansinę paramą – apie 22 000 Eur (2014 m. – 8 400 Eur) – veikloms vykdyti gavo net 32 bendruomenės (2014 m. – 4). Paremtos ir seniūnijos, ir sporto organizacijos. Praėjusiais metais apie 68 000 Eur buvo skirta 18 sporto asociacijų, o 2014 m. paremta 11, joms skirta beveik 56 560 Eur. Reprezentaciniams sporto renginiams skirtos lėšos išaugo vos ne tris kartus: nuo 4 257 Eur 2014 m. iki 11 665 Eur 2016 m.

Susitikime daugiau nei 25 visuomeninių organizacijų pirmininkai trumpai pristatė savo veiklas, svarbiausius ir reikšmingiausius 2016 metų darbus, pasidalino patirtimi, kaip sekėsi pritraukti lėšų iš kitų šaltinių.

Baigiantis keletą valandų trukusiam susitikimui Savivaldybės meras A. Vaicekauskas padėkojo visiems už matomus visuomenėje darbus, didelį entuziazmą, palinkėdamas juo degti ir toliau, o kitų metų susitikimą pasiūlė organizuoti didesnėje auditorijoje konferencijos forma.

Prienų r. savivaldybės informacija

Komentarai

komentarai