Susitikime su dvasininkais aptarė praėjusius metus ir šių metų lūkesčius

0
2390

Metų pradžioje Prienų r. savivaldybės meras A. Vaicekauskas tradiciškai pakvietė rajono dvasininkus padiskutuoti apie rajono aktualijas, pasidalinti savo džiaugsmais bei rūpesčiais. Susitikime dalyvavo Prienų parapijos klebonas, dek. J. Baliūnas, vikaras-kun. V. Volodkovičius, Balbieriškio parapijos klebonas R. Veprauskas, Stakliškių parapijos klebonas G. Mieldažis, Pakuonio parapijos klebonas R. Pilypaitis, Veiverių parapijos klebonas K. Vosylius, Išlaužo parapijos klebonas V. Sikorskas, Jiezno parapijos klebonas R. Bičkauskas, Šilavoto parapijos klebonas R. Gaidys, taip pat Savivaldybės mero pavaduotojas A. Marcinkevičius, mero patarėja J. Zailskienė, administracijos direktorius E. Visockas, direktoriaus pavaduotoja R. Zablackienė, Tarybos sekretorė A. Dargužienė.

Meras pasidžiaugė gražiais santykiais su visų parapijų klebonais ir kunigais, Savivaldybės, jos įstaigų ir bažnyčios bendradarbiavimu, padėkojo dvasininkams už tarnystę krašto žmonėms, bendruomeninių ryšių puoselėjimą, rūpinimąsi maldos namų ir aplinkos gražinimu.

Apžvelgdamas praėjusius metus, meras pabrėžė, kad jie buvo įsimintini visai Lietuvai ir Prienų kraštui. „Vienas svarbiausių reiškinių Lietuvai ir visam krikščioniškajam pasauliui – Popiežiaus Pranciškaus vizitas. Taip pat Lietuva paminėjo valstybės atkūrimo šimtmetį. Balbieriškyje buvo pašventinta atstatyta parapijos bažnyčia. Tai – įvykiai, kurių metu atsiskleidė didelė žmonių vienybė, susitelkimas, dosnumas“, – sakė meras.

Susitikimo dalyviai pasidalino savo džiaugsmais, rūpesčiais ir patirtimi, bendraujant su bendruomenėmis, buvo dėkingi už parodytą dėmesį, paramą. Kalbant apie problemas, su kuriomis susiduriama parapijose, dažniausiai buvo akcentuojami bažnyčių remonto, šildymo, aplinkos gerinimo klausimai. Prienų, Jiezno, Išlaužo bažnyčių klebonai kalbėjo apie būtiną maldos namų vidaus patalų remontą, lėšų stygių. Tam ir vėl reikės bendruomenės susitelkimo, žmonių pagalbos, savivaldybės paramos.

Diskutuojant apie tai, kokie galėtų būti bendri bažnyčios, Savivaldybės ir vietos bendruomenių sąlyčio taškai, Jiezno parapijos klebonas R. Bičkauskas palietė ypač jautrią – socialiai pažeidžiamų ir vienišų asmenų, neformalaus jaunimo bei priklausomybių – temą. Anot klebono, visi turėtų sujungti pajėgas sprendžiant šių grupių problemas. Pavyzdžiui, bendruomenių atstovai, socialiniai darbuotojai galėtų aktyviau įsilieti į „Carito“ veiklą, pasidomėti žmonėmis, kuriems reikia dėmesio, santykio, lankyti vienišus kaimynus, skirti daugiau dėmesio jaunimo užimtumui, įtraukimui į socialinį gyvenimą, palaikyti asmenų, turinčių priklausomybių, sveikimo grupių veiklą, skatinti tokius asmenis dalyvauti šių grupių veikloje.
Susitikimo metu buvo pasikeista nuomonėmis ir bendradarbiavimo kultūrinių renginių organizavimo bei kitais aktualiais rajonui klausimais.

Padėkojęs už susitikimą meras palinkėjo dvasininkams ir šiais metais bendrystės, kad visi susitelkę galėtų kuo sėkmingiau dirbti, išgirsti kiekvieną žmogų, kuriam reikia pagalbos ar gero žodžio.

Prienų r. savivaldybės informacija

Komentarai

komentarai