Socialdemokratų suvažiavime dalyvavo gausus Prienų skyriaus būrys!

0
485

Gegužės 27 d. vyko Lietuvos socialdemokratų partijos suvažiavimas, kurio metu partijos pirmininke buvo išrinkta Vilija Blinkevičiūtė, patvirtinta visa vadovybė.

Suvažiavime dalyvavo ir gausi Prienų skyriaus delegacija.

Suvažiavime buvo aptartos politinės aktualijos, pristatyta rinkimų programa, pakoreguotas statutas.

Partijos valdyboje, prezidiume ir taryboje dirbs ir Prienų skyriaus bičiulė Jūratė Zailskienė, kuri tapo ir partijos pirmininkės Vilijos Blinkevičiūtės pavaduotoja.

Partijos prezidiume ir taryboje dirbs Alvydas Vaicekauskas, o taryboje – Deividas Dargužis ir Andrius Grumadas.

Prienų socialdemokratų informacija

Komentarai

komentarai