Socialdemokratai didžiuojasi savo kraštu ir dirbs jo gerovei!

0
2391

avKovo 5 d. Prienų rajono savivaldybės didžiojoje salėje vyko spaudos konferencija, kurioje dalyvavę LSDP atstovas Alvydas Vaicekauskas, Darbo partijos atstovė Rima Zablackienė, LLS (liberalai) atstovas Algirdas Kederys ir visuomeninio rinkimų komiteto „Nepriklausomų kandidatų sąrašas Prienų kraštas“ atstovas Egidijus Visockas paskelbė apie pasirašytą koalicinį susitarimą.

Atviras, nuoširdus ir verčiantis susimąstyti pokalbis su koalicijos lyderiu, kandidatu į Prienų r. mero postą Alvydu Vaicekausku.

Turite klestintį ūkį, veiklos jame – iki kaklo. Kodėl norite užsikrauti dar vieną pareigą?

Kad klestintį – nesakyčiau, kad ūkis tvarkingas, duodantis pastovias pajamas – taip. Kaip žinote, paskutinius ketverius metus nedirbau jokio kito darbo, tik ūkininkavau, todėl ir rezultatai ženkliai pagerėjo. Pastaruoju metu daugiau investavau į pastatų žemės ūkio technikos laikymui ir grūdų saugyklos statybą.

Na, žinoma, nuo politikos neatitrūkau. Aktyviai dalyvavau LSDP Prienų skyriaus, Prienų r. Savivaldybės tarybos veikloje. Man nesinori užsidaryti vien savo ūkyje. Turiu didelę vadybinio darbo, politiko patirtį, nebijau priimti ryžtingų sprendimų, todėl manau, kad galiu sėkmingai vadovauti savivaldybei. Siekiu tapti meru ne dėl pinigų ar artimųjų įdarbinimo. Noriu būti tarp žmonių, išgirsti juos ir suprasti. Aš trokštu, kad mūsų rajonas pasikeistų taip, kaip pasikeitė mano ūkis, kad žmonės didžiuotųsi, kad gyvena ir dirba Prienų rajono savivaldybėje. Žinau, kad keliu sau labai ambicingus uždavinius, bet ir dirbti galiu tik tada, jeigu numatau teigiamus pokyčius. Tad esu tikras, kad antroji mero kadencija bus daug geresnė.

Merus rinksime tiesiogiai. Kas nuo to geriau? O gal – „Ta pati mergelė, tik kita suknelė“?

Tiesioginiai mero rinkimai – tai tik pradžia proceso, kuris, manau, bus tobulinamas. Nors dabar mero galios išlieka dar panašios, tačiau yra keletas esminių skirtumų. Pirmiausia – meras bus tiesiogiai išrinktas žmonių, o ne 25 Tarybos narių. Tad juo netaps vos kelis šimtus balsų gavęs pretendentas, o rinkėjai turės unikalią galimybę išsirinkti jiems patinkantį kandidatą. Antra, mero nepakeis per naktį apsigalvoję politikai. Jei anksčiau pabarei apsileidusį, tingintį ar nenorintį dirbti savo kolegą politiką, žiūrėk, jis jau inicijuoja tau nepasitikėjimą. Dabar to nebus. Na, o trečia, ir, ko gero, svarbiausia, yra tai, kad meras, gavęs tiesioginį rinkėjų mandatą ir pasitikėjimą, privalės dirbti sąžiningai ir atsakingai savo krašto žmonėms.

Aš ne auksinė žuvelė, bet… Kokie būtų trys svarbiausi Jūsų norai – siekiai tapus meru?

Pirmiausia – suburti darbingą komandą, kuri akumuliuotų idėjas, padėtų apibendrinti informaciją. Antra, teisingai sudėlioti prioritetus investicijoms, kad suremontuotas pastatas, nutiestas kelias, įrengta aikštelė ar parkas būtų tikrai reikalingi mūsų krašto bendruomenei.

Trečia, pritraukti kuo daugiau lėšų mūsų visų sumanymams įgyvendinti.

Kandidatų į merus daug, baisu ir pasiklysti. Į ką turėtų kreipti dėmesį rinkėjai?

Manyčiau, kad labai svarbu įvertinti, ką pretendentas į merus yra nuveikęs gyvenime, ar jis sąžiningas, pareigingas, gebantis priimti svarbius ir atsakingus sprendimus. Savivaldybės ūkis įvairialypis, tad reikalingos visapusiškos žinios, gera orientacija, gebėjimas iš daugybės variantų pasirinkti geriausią. Labai atsargiai reikia vertinti tuos pretendentus, kurie daug žada.

Ruošdamiesi šiems rinkimams, Jūs ir partijos bičiuliai gerai išanalizavote situaciją rajone. Ką, Jūsų manymu, būtina keisti nedelsiant?

Aš pastebėjau, kad ir mūsų savivaldybėje atsirado politikų, kurie pradėjo kurti sau darbo vietas savivaldybės įstaigose, biudžetinėse organizacijose. Dar blogesnis pavyzdys – Viešosios įstaigos „Prienų arena“ įkūrimas, kai konkrečiam politikui sukuriama atskira įstaiga. To neturi būti. Su biudžeto pinigais reikia elgtis labai atsakingai. Mane labiausiai jaudina tokie politikų pasakymai: „Ten ar ten milijonas – vis tiek prasiskolinę…“, arba – „Ar tau gaila valdiškų pinigų?“ Dėl tokio požiūrio ir lengvabūdiško išlaidavimo nebelieka lėšų tinkamam švietimo ir kultūros įstaigų finansavimui, neįmanoma sutvarkyti keleivių pavėžėjimo, teikti daugiau socialinių paslaugų.

Prienų mieste ir seniūnijų centruose gausu gražių permainų. Kokios gyvenimo perspektyvos atokiuose rajono pakraščiuose, kur tos meškerės žuvims gaudyti?

Tikrai turime iniciatyvių, darbščių, kūrybingų žmonių. Gyvename gražioje ir dėkingoje verslui kurti vietoje, turime gerą susisiekimą su didžiaisiais miestais. Aš noriu padrąsinti jaunimą ryžtingiau imtis verslo, nebijoti kurti ūkius. Asmeniniu bei savo pažįstamų pavyzdžiais galiu teigti, kad tas, kuris nebijo darbo, užsispyrusiai ir kantriai dirba, visada sulaukia sėkmės. Raginu tėvus, kad palaikytų savo vaikus, norinčius kurti verslą, siekiančius perimti jų ūkius. Aš noriu padrąsinti užsienyje plušančius mūsų tautiečius, įgijusius patirties, sukaupusius lėšų, nebijoti grįžti į tėviškę ir kurti čia verslą. Aš savo, savo vaikų pavyzdžiu galiu teigti, kad nereikia veržtis į užsienius, didžiuosius miestus. Galim sau ateitį sukurti ir mažesniame miestelyje ar vienkiemyje.

Ką pasakytumėte rinkėjams dėl šildymo problemų Prienų r. savivaldybėje?

Būtent mūsų partija pirmoji pasisakė prieš monopoliją šilumos ūkyje ir inicijavo sprendimo projektą, kad būtų nepratęsta sutartis su monopolininku šilumos tiekėju ir šilumos ūkis būtų grąžintas savivaldybės įmonei. Labai apgailestauju, kad dėl kai kurių politikų įsikišimo ir nepateisinamai užsitęsusių viešųjų pirkimų dar nepastatyta biokuro katilinė ir mūsų gyventojai permoka už šildymą. Raginu gyventojus nepasiduoti politikų įtikinėjimams, kad šilumos ūkyje turi būti konkurencija, kad šilumą gali tiekti ir privatus verslas. Netikėkite, nepakibkime ant šio kabliuko ir nekartokime padarytų klaidų. Atsiverskime šilumos kainų suvestines Lietuvos miestuose ir išvysime, kad kainos mažiausios ten, kur šilumos ūkis priklauso savivaldybėms.

Pastaruoju metu vis dažniau ir aštriau eskaluojamos verslo rajone problemos. Ką siūlote Jūs?

Aš žinau, kad kitose savivaldybėse, kad paskatintų verslą, kuriami verslo inkubatoriai – kai įrengiamos patalpos, kurios suteikiamos pradedantiems verslininkams. Lygiagrečiai teikiamos konsultacijos, mokymai. Kai verslas sustiprėja, persikelia į savas patalpas, o atsilaisvinusios suteikiamos kitiems. Galėtume ir mes eiti šiuo keliu, nes, kiek žinau, tokios iniciatyvos bus skatinamos ir ES lėšomis.

Be to, savivaldybė turi sutvarkyti infrastruktūrą, kad mūsų rajone būtų kuo geresni keliai, daugiau apšviestų vietovių, konkurencingos komunalinės paslaugos.

Na, žinoma, reikia pakeisti ir dalies tarnautojų požiūrį į verslą. Jie turi susivokti, kad gyvena iš verslo sumokamų pinigų. Man pačiam, tvarkančiam ūkio dokumentus, vienas tarnautojas yra pasakęs: „Tau reikia, tu ir tvarkykis“. Supratau, kad trukdau jam… snausti. Tokių atvejų neturi būti. Savivaldybės vadovams, seniūnams reikia nuolat bendrauti su verslininkais, išklausyti juos, diskutuoti ir kiek galima padėti sprendžiant problemas. Tik tada mes vieni kitus labiau suprasime ir vieni kitiems daugiau padėsime.

Ko tikitės po keturių metų, jei tapsite meru?

Kad kadencijos pabaigoje galėčiau pasakyti, kad mūsų kraštas išgražėjo, kad žmonės tapo laimingesni ir pradėjo didžiuotis, kad gyvena Prienų rajone.

Kalbino Martynas Papečkys

Politinė reklama.

Komentarai

komentarai