2015 m. bendrojo priėmimo į aukštąsias mokyklas datos

0
2577

11LAMA BPO (Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti) valdybos posėdyje buvo patvirtintos 2015 m. bendrojo priėmimo į universitetus ir kolegijas datos.

Stojantieji prašymus studijuoti Lietuvos aukštosiose mokyklose galės pildyti LAMA BPO informacinėje sistemoje nuo birželio 1 d. iki liepos 18 d. 15 val. Visą šį laikotarpį prašymo pageidavimų sąraše bus galima keisti ir papildyti ar išbraukti studijų programas, jų eiliškumą, studijų formą ir finansavimo pobūdį. Tačiau nebus galima įrašyti tų studijų programų, kuriose numatytas stojamasis egzaminas, testas arba motyvacijos vertinimas, jau bus įvykę arba iki pagrindinės stojamųjų egzaminų sesijos metu tvarkaraštyje numatyto stojamojo egzamino, testo arba motyvacijos vertinimo liks mažiau kaip 24 valandos. Pagrindinė stojamųjų egzaminų sesija vyks birželio 19 d. – liepos 8 d.

Atkreipiame dėmesį, kad pagrindinis priėmimas šiemet vyks dviem etapais. Pirmajame etape stojantieji į prašymą galės įtraukti iki 9 pageidavimų į bet kurias aukštųjų mokyklų studijų programas, pasirenkant valstybės finansuojamą (vf), valstybės nefinansuojamą su studijų stipendija (vnf/st) arba mokamą (vnf) vietas. Pagrindinio priėmimo pirmojo etapo metu stojantysis galės gauti vieną kvietimą studijuoti (vf, vnf/st arba vnf), tad svarbu teisingai užpildyti prašymą – prioriteto mažėjimo tvarka. Pagrindinio priėmimo pirmojo etapo kvietimas studijuoti bus paskelbtas liepos 23 d. iki 15 val.

Antrajame etape galima koreguoti prašyme įrašytų pageidavimų eiliškumą. Įrašyti naujų studijų programų arba keisti finansavimo pobūdžio negalima, nes nauja geriausiųjų eilė nesudaroma. Antrojo etapo kvietimas studijuoti bus paskelbtas rugpjūčio 3 d. iki 17 val.

Po pagrindinio priėmimo dviejų etapų likusioms laisvoms studijų vietoms užimti organizuojamas papildomas priėmimas, kurio kvietimas studijuoti bus skelbiamas rugpjūčio 12 d. iki 17 val.  Papildomame priėmime bus galima pateikti iki 6 pageidavimų, jame taip pat galės dalyvauti stojantieji, nedalyvavę pagrindiniame priėmime.

2015 m. bendrojo priėmimo datas galima rasti čia.

jaunimoaidai.lt

Komentarai

komentarai