Savivaldybės vadovai dalyvavo Šilavoto ir Ašmintos seniūnijų ataskaitiniuose susirinkimuose

0
2406

Prienų r. savivaldybės seniūnijų ataskaitiniai susirinkimai startavo vasario 20 d. Šilavoto seniūnijos seniūnės N. Pikčilingienės ataskaita. Vasario 21 d. Ašmintos seniūnijos ataskaitiniame susirinkime ataskaitą pristatė seniūnė V. Vitkauskienė.

Prieš ataskaitinius susirinkimus Prienų r. savivaldybės vadovai susitiko pabendrauti su seniūnijų seniūnaičiais. Šilavoto seniūnijos seniūnaičiai susitikime su vadovais kalbėjo apie apleistus avarinės būklės pastatus, išsakė apšvietimo, autobuso maršruto poreikį Ingavangio kaime, pageidavo, kad būtų atliktas Klebiškio bibliotekos remontas ir kt. Su seniūnaičiais buvo sutarta iki vasaros kartu apsilankyti problemiškiausiose seniūnijos vietose ir priimti tam tikrus sprendimus.

Po Šilavoto laisvalaikio salės folkloro kolektyvo „Akacija“ koncerto seniūnė N. Pikčilingienė pristatė praeitų metų darbus, pasidžiaugė glaudžiu bendradarbiavimu su Šilavoto pagrindine mokykla, bendruomenėmis, vietos verslininkais, pasidalino rūpesčiais.

Gyventojai turėjo klausimų apie kelių būklę, melioracijos griovius, atliekų vežimą, domėjosi galimybe įrengti centralizuotus nuotekų surinkimo ir valymo tinklus. Diskusijų metu pripažinta, kad situacija gerėja, keliai pamažu tvarkomi. Labiausiai kelio Jiestrakis–Stuomenai remonto laukę gyventojai nudžiuginti žinios, kad kelias bus tvarkomas šiais metais. Kaip minėjo meras, nuotekų tinklų Šilavote artimiausiu metu neplanuojama įrengti, bet bus remontuojama mokykla, stiprinama gatvių priežiūra ir apšvietimas, seniūnijai bus nupirkti labai reikalingi kompiuteris ir priekaba.

Prieš Ašmintos seniūnijos seniūnės V. Vitkauskienės ataskaitą koncertavo Ašmintos laisvalaikio salės saviveiklininkai. Seniūnijos gyventojai, išklausę seniūnės ataskaitą, uždavė klausimų Savivaldybės vadovams – apie kelių priežiūrą, atliekų vežimą seniūnijoje, kelių ir perėjų apšvietimą Prienuose, taip pat prašė įrengti vandens saugyklą Bagrėno k. ir patarti, kaip sudrausminti netvarkingus ūkininkus.

Rajono savivaldybės meras A. Vaicekauskas atsakė į gyventojų klausimus ir pristatė artimiausius darbus dėl perėjų Prienuose – specialistams ir ekspertams išanalizavus saugumo situaciją mieste ir sudarius naują perėjų schemą, dalis perėjų bus panaikintos. Planuojama sustiprinti perėjų apšvietimą. Tačiau pirmiausia, pasak Savivaldybės vadovo, kiekvienas – tiek vairuotojai kelyje, tiek pėstieji – turi patys elgtis atsakingai.

Palietus Ašmintos seniūnijos pastato problemą, buvo aptarti keli jos sprendimo variantai: galimybė perkelti seniūniją į Ašmintos daugiafunkcinį centrą, kadangi ES projekto terminas, per kurį buvo draudžiama keisti sąlygas, jau praėjęs; galimybė svarstyti seniūnijos ribų klausimą. Mero nuomone, tinkamiausią sprendimą padės surasti vieša diskusija ir gyventojų apklausa.

Abiejų seniūnijų ataskaitiniuose susirinkimuose dalyvavęs A. Vaicekauskas džiaugėsi bendruomeniškais, darbščiais seniūnijų žmonėmis, jų aktyvumu sprendžiant vietos problemas, pagalba seniūnijoms ir ypač atsakingu požiūriu į atliekų rūšiavimą. Susitikimų metu meras trumpai pristatė vietos gyventojams svarbiausius 2016 m. ir planuojamus 2017 m. darbus. Jis pabrėžė, kad į biudžetą surenkama vis daugiau lėšų per mokesčius, o tai leidžia atlikti daugiau reikšmingų darbų, geriau prižiūrėti kelius. Meras kvietė gyventojus saugoti kelius ir paraginti savo kaimynus juos tausoti. Visus kolegas ūkininkus, kurie turi žemės sklypų prie kelių, kvietė tvarkyti pakeles, iškirsti krūmus, kad jie netrukdytų remontuoti kelius. Taip pat palaikė kai kurių seniūnų ir Lietuvos automobilių kelių direkcijos idėją – koncentruotis į galbūt retesnį, bet ilgesnių kelio atkarpų remontą.

Seniūnijų ataskaitiniuose susirinkimuose taip pat dalyvavo ir kalbėjo Prienų r. savivaldybės tarybos atstovai. Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo projekto „Atrask save“ koordinatorė Savivaldybės administracijos Kultūros, sporto ir jaunimo skyriaus vyr. specialistė R. Račkytė Šilavoto seniūnijos ataskaitiniame susirinkime pristatė projektą ir kvietė aktyviai jame dalyvauti nedirbantį, nesimokantį 15–29 metų jaunimą.

Prienų r. savivaldybės informacija

Komentarai

komentarai