Profesinės šventės proga pagerbti rajono socialiniai darbuotojai

0
300

Ruduo į socialinių darbuotojų sunkią ir atsakingą kasdienybę atlydėjo profesinę šventę – Socialinių darbuotojų dieną. Šia proga rugsėjo 27-ąją Prienų kultūros ir laisvalaikio centre buvo pasveikinti šios profesijos atstovai ir pagerbti geriausieji.

Į šventę susirinkusius socialinius darbuotojus, dirbančius atsakingą darbą įvairiose organizacijose ir įstaigose, ir jų pagalbininkus pasveikino Prienų rajono savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas, Administracijos direktorė Jūratė Zailskienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja Sandra Mekionienė, Savivaldybės tarybos Sveikatos ir socialinių reikalų komiteto pirmininkė Rita Keturakienė, Seimo narys Andrius Palionis. Sveikinusieji dėkojo už nuoširdų rūpinimąsi žmonėmis, profesionalumą, dalijimąsi gerumu, šiluma ir viltimi, linkėjo optimizmo, stiprybės, tikėjimo savo darbo prasme.

Tradiciškai ir šiais metais buvo renkami geriausi rajono socialiniai darbuotojai. Kandidatūras teikė rajono socialinės įstaigos, kurios šiemet pasiūlė 15 kandidatūrų. Jas svarstė administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta komisija, kuri ir išrinko nugalėtojus.

Geriausia socialinė darbuotoja – Aldonė Kalaušienė

Geriausia socialine darbuotoja pripažinta Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro socialinio darbuotojo padėjėja Aldonė Kalaušienė, kuri teikia socialines paslaugas neįgaliesiems ir senyvo amžiaus asmenims Stakliškių seniūnijoje.

Nugalėtojai padėką, 1500 eurų piniginę dovaną įteikė meras A. Vaicekauskas ir Socialinės paramos skyriaus vedėja S. Mekionienė.

Socialinių paslaugų centre A. Kalaušienė dirba nuo 2007 m., vadovų ir kolegų apibūdinama kaip atsakinga, patikima darbuotoja, pasižyminti tolerantiškumu, empatiškumu, šiluma, dėmesingumu, palaikymu. Laisvu nuo darbo metu A. Kalaušienė užsiima savanoryste.

Lietuvos socialinių darbuotojų dienos proga mero padėkomis ir Savivaldybės dovanomis taip pat apdovanoti: Prienų rajono Jiezno paramos šeimai centro socialinei darbuotoja VILIJA KASTECKAJA, Maltos ordino pagalbos tarnybos Prienų grupės vadovė LINA SUCHORUKOVIENĖ, Prienų globos namų socialinė darbuotoja RAIMONDA SAKALAUSKIENĖ, Pakuonio seniūnijos specialistė RENATA BRŪZGIENĖ, Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė GITANA SABALIAUSKIENĖ.

Už prasmingus darbus, aktyvią veiklą, sprendžiant socialines problemas, taip pat už organizuotą pagalbą nuo karo Ukrainoje nukentėjusiems žmonėms apdovanotos Jiezno paramos šeimai centro, Prienų globos namų ir Prienų rajono savivaldybės Socialinių paslaugų centro vadovės JŪRATĖ VIRGINIJA ŽUKAUSKIENĖ, INGA BARKAUSKIENĖ ir AURELIJA URBONIENĖ.

Geriausius socialinius darbuotojus apdovanojo ir Administracijos bei Socialinės paramos skyriaus vadovai

Lietuvos socialinių darbuotojų dienos proga už profesionaliai ir atsakingai atliekamą darbą Savivaldybės administracijos direktorė J. Zailskienė įteikė padėkas Prienų rajono Jiezno paramos šeimai centro individualios priežiūros darbuotojai JŪRATEI KUKIENEI, Prienų globos namų individualios priežiūros darbuotojai EDITAI PALTANAVIČEI, ilgametei Prienų globos namų individualios priežiūros darbuotojai DALIAI ALIUKEVIČIENEI, Prienų rajono savivaldybės Socialinių paslaugų centro atvejo vadybininkei JOLITAI ABRAMAVIČIENEI, Veiverių pirminės sveikatos priežiūros centro Savarankiškško gyvenimo namų ir globos namų socialinei darbuotojai VIRGINIJAI DELTUVAITEI.

Savivaldybės Socialinės paramos skyriaus vedėjos S. Mekionienės padėkos įteiktos Prienų bendruomenės vaikų dienos užimtumo centro socialinio darbo organizatorei VILMAI BRAŽUKAITIENEI, Išlaužo seniūnijos kaimų bendruomenės Šeimos dienos centro socialinei darbuotojai GINTAREI ŠILINGIENEI, Prienų rajono savivaldybės Socialinių paslaugų centro psichologei VIOLETAI PUIŠIENEI.

Lietuvos socialinių darbuotojų profesinės dienos paminėjimo šventę papuošė Prienų kultūros ir laisvalaikio centro vokalinė grupė „Aksomas“, renginį vainikavo dainininko Edmundo Kučinsko koncertas.

Prienų r. savivaldybės informacija

Komentarai

komentarai