Pristatytos bendruomenių ir sporto organizacijų 2021 metų veiklos ataskaitos

0
465

Kovo 2 d. vyko nuotolinis Prienų rajono bendruomenių 2021 metų savivaldybės biudžeto lėšomis finansuotų veiklų pristatymas. Pristatyme, kurį moderavo Savivaldybės administracijos Kultūros ir turizmo skyriaus vyriausioji specialistė, darbo su bendruomenėmis koordinatorė R. Kubilienė, dalyvavo Savivaldybės vadovai, bendruomenių pirmininkai bei atstovai.

Tardama sveikinimo žodį mero pavaduotoja L. Jakinevičienė padėkojo bendruomenėms už darbą telkiant žmones, įgyvendinamus projektus. „Tikime bendruomenine veikla, kuri yra žmonių tvirtybė ir galimybė daryti stebuklus“, – pabrėžė vicemerė.

Administracijos direktorė J. Zailskienė pasidžiaugė bendruomenių stabilumu, aktyvumu, iniciatyvomis ir savanoriška veikla, kuri padeda siekti visiems gyventojams bendrų tikslų. Primindama, kad Savivaldybė ir toliau žada prisidėti prie bendruomenių projektų, skirtų viešųjų erdvių infrastruktūrai gerinti ir patrauklumui didinti, tokia pat suma, kokia yra įgyvendinamo projekto vertė, direktorė kvietė bendruomenes aktyviai teikti paraiškas. Taip pat ragino ir toliau aktyviai savanoriauti bei susitelkti pagalbai Ukrainai, siūlyti savo idėjas ir pagalbos būdus. Įsijungti į savanorišką veiklą kvietė ir R. Kubilienė, ji informavo, kad kiekvienas norintis savanoriauti gali užpildyti anketą, paskelbtą Prienų rajono savivaldybės svetainėje skiltyje „Pagalba Ukrainai“ ir facebook paskyroje.

Administracijos direktorės pavaduotojas A. Marcinkevičius pažymėjo, kad per pastaruosius metus bendruomeninė veikla išsiplėtė – prie kultūros ir sporto veiklų prisidėjo ir socialinės, kurios padeda stiprinti socialinius visuomeninius ryšius ir turi didelę vertybinę prasmę. Todėl pavaduotojas kvietė bendruomenių vadovus telkti bendruomenes aktyviai prisidėti prie socialinės veiklos.

Pažymėta, kad 2021 m. iš savivaldybės biudžeto lėšų Kultūros, sporto, jaunimo ir bendruomenės veiklos aktyvinimo programos priemonės „Nevyriausybinių organizacijų veiklos finansavimas“ buvo finansuotos 27 paraiškos (pateiktos 23 rajono organizacijų), organizacijų vykdomiems projektams įgyvendinti iš viso skirta 24 012,60 Eur. Tiesa, ne visos paraiškos buvo patenkintos, o apie didžiausias daromas klaidas, trūkumus savo pastebėjimais pasidalino Kultūros ir turizmo skyriaus vedėjas R. Šiugždinis. Vedėjas kvietė, rengiant paraiškas projektams finansuoti, įsigilinti į reikalavimus, atsižvelgti į kriterijus (pagal ką yra vertinami projektai – past.), pateikti projektą su išsamiais paaiškinimais ir veiklą įrodančiais dokumentais.

Bendruomenės savo ruožtu padėkojo vadovams už pastabas ir patarimus, už suteiktas naujas patalpas Jiezno žmonių su negalia sąjungai Jiezne bei galimybes Prienų sveikos gyvensenos klubui „Versmenė“ bei kitoms bendruomenėms burtis ir vykdyti savo veiklą puikiai įrengtame Bendruomenės laisvalaikio ir užimtumo centre (buvusios Prienų meno mokyklos pastate).

Pristatyme dalyvavo ir veiklą pristatė 13 bendruomenių iš 16 užsiregistravusių.

Kovo 3 d. savo veiklą pristatė rajono sporto organizacijos

2021 m. iš viso fizinio aktyvumo ir sporto veiklos skatinimui buvo skirta 20 000 eurų, kurie po sporto organizacijų paraiškų vertinimo buvo paskirti 11 organizacijų (iš 14 pateikusiųjų paraiškas).

Pristatyme, kurį moderavo Švietimo ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas, atsakingas už sportą, A. Marchockis, šios organizacijos trumpai pristatė savo veiklą ir projektus, pasidžiaugė veiklos rezultatais, įgyvendintais sporto ir socialiniais projektais, pasiekimais ne tik rajoniniuose, bet ir respublikiniuose bei tarptautiniuose turnyruose, pasidalino gerąja patirtimi populiarinant atskiras sporto šakas. Taip pat padėkojo už Savivaldybės indėlį stiprinant sporto bazę bei jaučiamą palaikymą iš politikų.

Pristatyme dalyvavo ir Savivaldybės vadovai, keletas Tarybos narių, kurie išsakė savo mintis ir įžvalgas apie sporto organizacijų veiklą, pasidžiaugė vaikų ir jaunimo įtraukumu, dideliu vadovų entuziazmu populiarinant sportą, puoselėjant sveikatingumo idėjas. Keletą patarimų, kaip patobulinti paraiškas, teikiamas projektams finansuoti, išsakė Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė V. Zujienė, ji taip pat pasiūlė kreiptis dėl konsultacijų ir kitos pagalbos.

Kilus diskusijai apie sporto organizacijų misiją, sporto šakų perspektyvas bei galimą finansavimą, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas R. Zailskas pabrėžė, kad sporto veiklos rėmimo programos tikslas aktyvinti jaunimą, ugdyti vaikų įgūdžius ir formuoti norą aktyviai veikti nuo mažų dienų. Šiai misijai įgyvendinti iš savivaldybės biudžeto šiemet skirta dar daugiau lėšų.

Prienų r. savivaldybės informacija

Komentarai

komentarai