Dėl objektų įrašymo į Kultūros vertybių registrą

0
262

Informuojame, kad Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos penktosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos 2022-02-07 posėdyje buvo nutarta:

1. suteikti apsaugą Lietuvos partizanų kapui (u. k. 45194), esančiam Pievų g. 1A, Pakuonio mstl., Pakuonio sen., Prienų r. sav., įrašyti į Kultūros vertybių registrą, nustatyti vertingąsias savybes, nacionalinį reikšmingumo lygmenį ir apibrėžti teritorijos ribas;

2. suteikti apsaugą Lietuvos partizano Jurgio Mikušausko-Blakės kapui (u. k. 44260), esančiam Šiauliškių k.., Išlaužo sen., Prienų r. sav., įrašyti į Kultūros vertybių registrą, nustatyti vertingąsias savybes, nacionalinį reikšmingumo lygmenį ir apibrėžti teritorijos ribas.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 8 str. 12 d., Kultūros vertybių registro duomenys yra vieši.

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos informacija

Komentarai

komentarai