Prienų švietimo pagalbos tarnyba skelbia atranką raštvedžio pareigoms užimti

0
2099

Darbo krūvis: 1 etatas
Darbo sutarties rūšis: neterminuota
 
Kvalifikaciniai reikalavimai pareigybei užimti:
• ne žemesnis nei aukštesnysis išsilavinimas arba jam prilygintas išsilavinimas;
• raštvedybos pagrindų išmanymas;
• dokumentacijos valdymas;
• Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių dokumentų valdymą, jų rengimą, tvarkymą, archyvavimą išmanymas;
•  informacinių ir komunikacinių technologijų taikymas.

Privalumai:
• darbo patirtis;
• rekomendacijos.
Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:
• prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
• asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
• išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
• gyvenimo aprašymą.

Pretendentų atrankos būdas: pokalbis.

Dokumentai priimami iki 2017-08-24 Prienų švietimo pagalbos tarnyboje  (J. Brundzos 12A, LT-59127 Prienai) nuo 8.00 iki 17.00 val. (pietų pertrauka 12.00-12.45)
Pokalbis vyks 2017 m. rugpjūčio 25 d. Apie pokalbio laiką kiekvienas pretendentas, atitinkantis reikalavimus, bus informuotas atskirai.

Tel. pasiteiravimui (8 319) 52 081, el.p.  d.stank@prienai.lt

Prienų r. savivaldybės informacija
 

Komentarai

komentarai