Prienų švietimo pagalbos tarnyba kviečia prisijungti prie komandos psichologą

0
1440

Darbo pobūdis

Įvertinti mokinio raidos ypatumus, galias ir sunkumus, psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas, specialiuosius ugdymosi poreikius; padėti asmenims spręsti įvairias psichologines problemas; teikti pagalbą mokiniams bei nesimokantiems mokykloje asmenims iki 21 metų; teikti psichologo konsultacijas mokytojams ar kitiems švietimo įstaigų darbuotojams, smurtavusiems ar smurtą patyrusiems mokykloje; vykdyti psichologinių problemų prevenciją.

Reikalavimai:
• turėti psichologo profesinę kvalifikaciją – psichologijos magistro laipsnį ar jam prilygintą profesinę kvalifikaciją (ne trumpesnių nei 5 metų nuosekliųjų studijų);
• turėti ne mažesnę nei 3 metų darbo patirtį, teikiant psichologinę pagalbą;
• išmanyti ir mokėti taikyti intelektinių gebėjimų vertinimo WISC-III Lt metodiką bei vaiko raidos vertinimo DISC metodiką;
• išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius specialųjį ugdymą;
• mokėti dirbti kompiuteriu (Word, Excel, Power Point, Outlook);
• gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
• būti komunikabiliam, gebėti dirbti komandoje.

Siūlomas atlyginimas

940 Eur (bruto). Darbo užmokesčio koeficientas nustatomas vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo 5 priedu.
Darbo krūvis – 0,75 etato.

spt.prienai.lm.lt informacija

Komentarai

komentarai