Prienų „Revuonos“ pagrindinė mokykla skelbia atranką lietuvių kalbos ir šokio mokytojų, logopedo ir specialiojo pedagogo pareigoms užimti

0
1104

PRIENŲ „REVUONOS“ PAGRINDINĖ MOKYKLA (savivaldybės biudžetinė įstaiga, Dariaus ir Girėno g. 6, LT-59114 Prienai, mokyklos kodas – 190189861) SKELBIA ATRANKĄ LIETUVIŲ KALBOS MOKYTOJO PAREIGOMS NUO 2021-09-01 UŽIMTI

Pareigybės lygis: A2

Darbo krūvis: 1,0 etatas.

Darbo sutarties rūšis: neterminuota.

Kvalifikaciniai reikalavimai pareigybei užimti:

 • įgijus aukštąjį (aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, ar specialų vidurinį, įgytą iki 1995 metų) išsilavinimą, baigus lietuvių kalbos ir/ar literatūros mokytojo rengimo programą arba lietuvių kalbos ir/ar literatūros arba lietuvių filologijos programą;
  • puikūs bendravimo įgūdžiai su skirtingo amžiaus mokiniais;
  • gebėjimas bendradarbiauti su mokytojais, kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), švietimo ir kitų įstaigų darbuotojais;
  • iniciatyvumas, gebėjimas dirbti komandoje, atsakingumas, korektiškumas;
  • geri darbo kompiuteriu įgūdžiai, gebėjimas ugdymo procese taikyti informacines technologijas.

Privalumai: darbo patirtis; rekomendacijos (pageidautina).

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

 • prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
  • asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
  • išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
  • gyvenimo aprašymą;
  • darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas;
  • buvusių darbdavių rekomendacijas (pageidautina).

Pareiginio atlyginimo koeficiento dydis nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymu. Darbo užmokestis mokamas priklausimai nuo išsilavinimo, darbo stažo, kvalifikacijos (pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 6,91 – darbo užmokestis 1223,07 Eur, pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 9,71 – darbo užmokestis 1718,67 Eur).

Dokumentai priimami iki 2021-08-19 Prienų „Revuonos“ pagrindinės mokyklos raštinėje (Dariaus ir Girėno g. 6, Prienai) darbo dienomis nuo 8.00 iki 16.00 val. Dokumentus galima pateikti asmeniškai, siųsti juos registruotu laišku arba elektroniniu paštu mokykla@revuona.prienai.lm.lt su nuoroda „Lietuvių kalbos mokytojo atrankai“. Dokumentų originalai pristatomi tiesiogiai teikiant dokumentus arba atrankos dieną.

Reikalavimus atitinkantys kandidatai bus informuoti ir pakviesti pokalbiui. Pretendentams, nepateikusiems dokumentų ar sutikrinant nustačius, kad pateikti dokumentų originalai neatitinka dokumentų kopijų, neleidžiama dalyvauti atrankoje.

Pretendentų atrankos būdas: pokalbis. Apie pokalbio laiką kiekvienas pretendentas, atitinkantis reikalavimus, bus informuoti atskirai.

Telefonas pasiteirauti: (8 319) 60 212, el. p. mokykla@revuona.prienai.lm.lt

PRIENŲ „REVUONOS“ PAGRINDINĖ MOKYKLA (savivaldybės biudžetinė įstaiga, Dariaus ir Girėno g. 6, LT-59114 Prienai, mokyklos kodas – 190189861) SKELBIA ATRANKĄ LOGOPEDO PAREIGOMS NUO 2021-09-01 UŽIMTI

Pareigybės lygis: A2
Darbo krūvis: 0,25 etato.
Darbo sutarties rūšis: neterminuota.

Kvalifikaciniai reikalavimai pareigybei užimti:
• aukštasis išsilavinimas, pedagogo kvalifikacija Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka ir logopedo kvalifikacija;
• gebėjimas įvertinti mokinių kalbos raidos ypatumus, nustatyti kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus;
• sudaryti individualiąsias, pogrupines ir grupines specialiųjų poreikio mokinio (mokinių) kalbos ugdymo programas ir jas taikyti;
• rengti ir naudoti specialiosios pedagoginės (logopedinės) pagalbos teikimo procese specialiąsias mokymo priemones, skirtas specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių kalbos ir kitų komunikacijų sutrikimų lavinimui;
• geros pedagoginės psichologinės žinios, gebėjimas pasirinkti efektyvius darbo metodus, gebėjimas bendrauti ir dirbti su mokiniais, turinčiais specialiųjų ugdymosi poreikių;
• gebėjimas bendradarbiauti su mokytojais, kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), Pedagoginių psichologinių tarnybų ar Švietimo pagalbos tarnybos, sveikatos priežiūros, švietimo ir kitų įstaigų darbuotojais;
• iniciatyvumas, gebėjimas dirbti komandoje, atsakingumas, korektiškumas.

Privalumai: darbo patirtis, rekomendacijos.
Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:
• prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
• asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
• išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
• gyvenimo aprašymą;
• darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas;
Pareiginio atlyginimo koeficiento dydis nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymu. Darbo užmokestis mokamas priklausimai nuo išsilavinimo, darbo stažo, kvalifikacijos (pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 5,2 – darbo užmokestis 920,40 Eur, pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 6,92 – darbo užmokestis 1224,84 Eur).

Dokumentai priimami iki 2021-08-19 Prienų „Revuonos“ pagrindinės mokyklos raštinėje (Dariaus ir Girėno g. 6, Prienai) darbo dienomis nuo 8.00 iki 16.00 val. Dokumentus galima pateikti asmeniškai, siųsti juos registruotu laišku arba elektroniniu paštu mokykla@revuona.prienai.lm.lt su nuoroda „Logopedo atrankai“. Dokumentų originalai pristatomi tiesiogiai teikiant dokumentus arba atrankos dieną.

Reikalavimus atitinkantys kandidatai bus informuoti ir pakviesti pokalbiui. Pretendentams, nepateikusiems dokumentų ar sutikrinant nustačius, kad pateikti dokumentų originalai neatitinka dokumentų kopijų, neleidžiama dalyvauti pokalbyje.

Pretendentų atrankos būdas: pokalbis. Apie pokalbio laiką kiekvienas pretendentas, atitinkantis reikalavimus, bus informuoti atskirai.

Telefonas pasiteirauti: (8 319) 60 212, el. p. mokykla@revuona.prienai.lm.lt

PRIENŲ „REVUONOS“ PAGRINDINĖ MOKYKLA (savivaldybės biudžetinė įstaiga, Dariaus ir Girėno g. 6, LT-59114 Prienai, mokyklos kodas – 190189861) SKELBIA ATRANKĄ SPECIALIOJO PEDAGOGO PAREIGOMS NUO 2021-09-01 UŽIMTI

Pareigybės lygis: A2
Darbo krūvis: 1,0 etatas.
Darbo sutarties rūšis: neterminuota.

Kvalifikaciniai reikalavimai pareigybei užimti:
• aukštasis išsilavinimas ir specialiosios pedagogikos šakos pedagogo kvalifikacija;
• pritaikytų ir individualizuotų programų rengimo principų, Bendrųjų ugdymo programų, Bendrųjų ugdymo planų išmanymas;
• pedagoginio vertinimo metodikos išmanymas, gebėjimas atlikti pedagoginį mokinių vertinimą, nustatyti jų gebėjimų, mokėjimų, žinių, įgūdžių lygį ir jų atitiktį ugdymo programoms bei specialiuosius ugdymosi poreikius, įvertinti pažangą;
• geros pedagoginės psichologinės žinios, gebėjimas pasirinkti efektyvius darbo metodus, gebėjimas bendrauti ir dirbti su mokiniais, turinčiais specialiųjų ugdymosi poreikių;
• gebėjimas bendradarbiauti su mokytojais, kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), Pedagoginių psichologinių tarnybų ar Švietimo pagalbos tarnybos, sveikatos priežiūros, švietimo ir kitų įstaigų darbuotojais;
• iniciatyvumas, gebėjimas dirbti komandoje, atsakingumas, korektiškumas.

Privalumai: darbo patirtis, rekomendacijos.
Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:
• prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
• asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
• išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
• gyvenimo aprašymą;
• darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas.

Pareiginio atlyginimo koeficiento dydis nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymu. Darbo užmokestis mokamas priklausimai nuo išsilavinimo, darbo stažo, kvalifikacijos (pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 5,2 – darbo užmokestis 920,40 Eur, pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 6,92 – darbo užmokestis 1224,84 Eur).

Dokumentai priimami iki 2021-08-19 Prienų „Revuonos“ pagrindinės mokyklos raštinėje (Dariaus ir Girėno g. 6, Prienai) darbo dienomis nuo 8.00 iki 16.00 val. Dokumentus galima pateikti asmeniškai, siųsti juos registruotu laišku arba elektroniniu paštu mokykla@revuona.prienai.lm.lt su nuoroda „Specialiojo pedagogo atrankai“. Dokumentų originalai pristatomi tiesiogiai teikiant dokumentus arba atrankos dieną.

Reikalavimus atitinkantys kandidatai bus informuoti ir pakviesti pokalbiui. Pretendentams, nepateikusiems dokumentų ar sutikrinant nustačius, kad pateikti dokumentų originalai neatitinka dokumentų kopijų, neleidžiama dalyvauti pokalbyje.

Pretendentų atrankos būdas: pokalbis. Apie pokalbio laiką kiekvienas pretendentas, atitinkantis reikalavimus, bus informuoti atskirai.

elefonas pasiteirauti: (8 319) 60 212, el. p. mokykla@revuona.prienai.lm.lt

PRIENŲ „REVUONOS“ PAGRINDINĖ MOKYKLA (savivaldybės biudžetinė įstaiga,  Dariaus ir Girėno g. 6, LT-59114 Prienai, mokyklos kodas – 190189861) IESKO ŠOKIO MOKYTOJO PAREIGYBEI UŽIMTI NUO 2021-09-01

Pareigybės lygis: A2

Darbo krūvis : 0,20 etato.

Darbo sutarties rūšis: terminuota.

Kvalifikaciniai reikalavimai pareigybei užimti:

 • aukštasis išsilavinimas, mokytojo(-os) kvalifikacija;
 • baigta choreografijos mokytojų rengimo arba choreografijos studijų programa;
 • darbo patirtis;
 • bendravimo įgūdžiai su vaikais, jų tėvais.

Pretendentas turi pateikti šiuos dokumentus:

 • prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą,
 • išsilavinimą patvirtinantį dokumentą;
 • gyvenimo aprašymą.

Mokytojo(-os) darbo užmokestis priklauso nuo pedagoginio darbo stažo ir kvalifikacinės kategorijos, mokamas du kartus per mėnesį.

Pretendentų atrankos būdas: pokalbis.

Dokumentai priimami iki 2021-08-19  Prienų „Revuonos“ pagrindinės mokyklos raštinėje (Dariaus ir Girėno g. 6, Prienai, LT-59114) nuo 8.00 iki 16.00 val. Dokumentus galima pateikti siunčiant juos registruotu laišku arba elektroniniu paštu mokykla@revuona.prienai.lm.lt su nuoroda šokio mokytojo atrankai. Dokumentų originalai, pateikiami tiesiogiai teikiant dokumentus arba atrankos dieną, sutikrinami su kopijomis ir grąžinami.

Pretendentams, nepateikusiems dokumentų, ar sutikrinant nustačius, kad pateikti dokumentų originalai neatitinka dokumentų kopijų, neleidžiama dalyvauti atrankoje.

Pretendentai, atitinkantys reikalavimus, bus informuoti asmeniškai ir kviečiami pokalbiui. Apie pokalbio laiką kiekvienas pretendentas, atitinkantis reikalavimus, bus informuotas atskirai elektroniniu laišku arba telefonu.

Telefonas pasiteirauti: (8 319) 60212, el. p. mokykla@revuona.prienai.lm.lt

Prienų „Revuonos“ pagrindinės mokyklos informacija

Komentarai

komentarai